Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Jan 20, 2020

Nestlé rada pārtikas pārstrādei paredzētas pārstrādātās plastmasas tirgu, izveido fondu iesaiņojuma jauninājumu veicināšanai

Nestlé paziņoja, ka tā ieguldīs līdz 2 miljardiem Šveices franku, lai vadītu pāreju no neapstrādātas plastmasas uz pārtikā pārstrādātu plastmasu un paātrinātu novatorisku, ilgtspējīgu iepakojuma risinājumu attīstību.

Balstoties uz savu 2018. gada apņemšanos līdz 2025. gadam panākt 100% iepakojuma pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu, Nestlé tajā pašā laika posmā par vienu trešdaļu samazinās izmantoto plastmasu daudzumu, vienlaikus strādājot ar citiem, lai virzītu aprites ekonomiku un centīsies attīrīt okeānus, ezerus un upes no plastmasas atkritumiem.

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums ir ārkārtīgi svarīgi, un tā nodrošināšanā liela nozīme ir iesaiņojumam. Lielāko daļu plastmasas ir grūti pārstrādāt pārtikas iesaiņošanas radīšanai, kā rezultātā pārtikas pārstrādātas plastmasas piegādes ir ierobežotas. Tāpēc, lai izveidotu tirgu, Nestlé ir apņēmies iegūt līdz 2 miljoniem metrisko tonnu pārtikas pārstrādātās plastmasas un atvēlēt vairāk nekā 1,5 miljardus Šveices franku, lai samaksātu prēmiju par šiem materiāliem no šī brīža līdz 2025. gadam. Nestlé centīsies panākt darbības efektivitāti, lai saglabātu šīs iniciatīvas ienākumus neitrālus.

Iepakojuma jauninājumi, ieskaitot jaunus materiālus, uzpildes sistēmas un otrreizējās pārstrādes risinājumus, ir vēl viens svarīgs izaicinājums ceļā uz nākotni, kurā nav atkritumu. Papildus nozīmīgajiem iekšējiem pētījumiem, izmantojot Nestlé Iepakojuma zinātnes institūtu, uzņēmums nodibinās 250 miljonu Šveices franku ilgtspējīga iepakojuma riska fondu, lai ieguldītu jaunizveidotos uzņēmumos, kas koncentrējas uz šīm jomām.

Šīs divas iniciatīvas papildina Nestlé lielos pašreizējos centienus pētniecības, ieguves un ražošanas jomā, lai padarītu tā iesaiņojumu pārstrādājamu vai atkārtoti izmantojamu, un veicina tā mērķa sasniegšanu - līdz 2050. gadam sasniegt nulles siltumnīcefekta gāzu emisijas. Kā daļa no uzņēmuma iesaiņojuma iniciatīvas un caurspīdīguma palielināšanas, Nestlé turpinās informēt par turpmākām iniciatīvām un regulāri atjauninās informāciju par sasniegto progresu.

„Neviens plastmasas gabals nedrīkst nonākt atkritumu poligonā vai miskastē," sacīja Nestlé izpilddirektors Marks Šneiders. "Tas, lai pārstrādāta plastmasa būtu nekaitīga pārtikai, ir milzīgs izaicinājums mūsu nozarei. Tieši tāpēc mēs ne tikai vēlamies pēc iespējas samazināt plastmasas izmantošanu un veicināt atkritumu savākšanu, bet vēlamies aizvērt cilpu un padarīt plastmasu bezgalīgi pārstrādājamu. Mēs spersim drosmīgus soļus, lai izveidotu plašāku pārtikas pārstrādātās plastmasas tirgu un veicināsim inovācijas iepakojuma nozarē. Mēs priecājamies, ja citi pievienosies mums šajā ceļojumā.“

„Mēs esam priecīgi redzēt, kā Nestlé apņemas ieguldīt 2 miljardus Šveices franku, lai izveidotu aprites ekonomiku plastmasai līdztekus tam, ka līdz 2025. gadam par vienu trešdaļu tiek samazināta nepārstrādātas plastmasas izmantošana iepakojumā. Likvidējot plastmasu, kas mums nav vajadzīga, ieviestu jauninājumus tādās jomās kā atkārtotas izmantošanas modeļi un jauni materiāli, kā arī mums nepieciešamās plastmasas aprite - arī sarežģītākos pārtikas produktu pielietojumos - mēs varam radīt ekonomiku, kurā plastmasa nekad nekļūst par atkritumiem. Paziņoto saistību sasniegšana ievērojami palīdzēs sasniegt šo vīziju,“ sacīja Endrjū Morlets, Ellen MacArthur fonda izpilddirektors.

Article Type