Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language
Oct 10, 2019

Nestlé cīnās ar klimata pārmaiņām un apņemas līdz 2050. gadam samazināt gāžu emisiju

Cīnoties ar klimata pārmaiņām, “Nestlé” apņemas 2050. gadā sasniegt siltumnīcas efektu izraisošo gāžu emisijas nulles rādītājus. “Nestlé” ģenerāldirektors Marks Šneiders norāda, ka klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem, ar kuriem sastopas sabiedrība. Vienlaikus tās ir arī viens no augstākajiem riskiem kompānijas uzņēmējdarbības nākotnei, tāpēc ir jārīkojas, lai dotu savu ieguldījumu pozitīvu izmaiņu veicināšanā.

“Mūsu rīcībā esošās laika rezerves, kas ļautu izvairīties no globālās sasilšanas visļaunākajām sekām, izsīkst, tāpēc mēs izvirzām drosmīgus mērķus: sasniegt nulles emisiju. “Nestlé” ceļš uz nulles emisiju ir jau sācies, un turpmāk mēs vēl vairāk pastiprināsim savus pūliņus šai virzienā,” apgalvo Marks Šneiders.

“Nestlé” jaunā apņemšanās attiecībā uz 2050. gadu papildina uzņēmuma jau pašreiz īstenotās aktivitātes, tiecoties mazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāžu emisiju visā kompānijas darbības ķēdē. Piemēram, uzņēmums efektivizē sadales tīklu un noliktavu darbību, optimizējot maršrutus, kas ļauj samazināt degvielas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju. Pēdējo četru gadu laikā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija uzņēmuma lielākajos sadales centros ir samazinājusies gandrīz par 40 procentiem.

“Nestlé” ir arī aktivizējusi savu darbību, tiecoties nodrošināt atbildīgu izejvielu piegādi un spērusi lielu soli, tiecoties pēc mežu iznīcināšanas nulles rādītājiem. Ir aprēķināts, ka kopš 2014. gada siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšana visā uzņēmuma darbības ķēdē ir pielīdzināma 1,2 milj. automašīnu uz ceļiem.

Turklāt uzņēmuma jaunā apņemšanas ietver arī Parīzes tikšanās mērķi: ierobežot Zemes temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 grādiem pēc Celsija. Turpmāko divu gadu laikā “Nestlé” izstrādās precīzu plānu un tieksies temperatūras rādītājus samazināt līdz 1,5 grādam. Lai īstenotu savu apņemšanos līdz 2050. gadam, “Nestlé” īstenos:

  • Straujāku produktu transformāciju, ņemot vērā lietotāju tendences un izvēles. “Nestlé” izlaidīs pārdošanā vairāk produktu, kas atstāj mazāku ietekmi uz vidi un dos savu ieguldījumu sabalansēta uztura popularizēšanā. Tas ietver plašāku augu izcelsmes pārtikas produktu piedāvājumu, ko vēlas arī lietotāji. Turklāt uzņēmums mainīs savu produktu sastāvu un izmantos vairāk klimatam nekaitīgu sastāvdaļu, kā arī piedāvās alternatīvus iepakojumus.
  • Lauksaimniecības iniciatīvu paplašināšanu, tiecoties absorbēt vairāk oglekļa dioksīda. Pasaules mērogā “Nestlé” stiprinās savas programmas sadarbībai ar lauksaimniekiem, lai atjaunotu zemi un ierobežotu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju. Uzņēmums centīsies vairāk aizsargāt mežus, atjaunojot to stādījumus un paplašinot bioloģisko daudzveidību. Uz lauksaimniekiem orientētās iniciatīvas ietvers arī iedarbīgāku piena produktu piegādes ķēdes pārvaldību.
  • Savās rūpnīcās, noliktavās un birojos “Nestlé” izmantos 100 procentu atjaunināmo elektrību. Pašlaik jau trešdaļa, jeb 143 uzņēmuma ražotņu izmanto 100 % atjaunināmo elektrību. Kompānija arī turpmāk tieksies paaugstināt no atjaunināmiem avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu.

Ir svarīgi saprast, lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, izmaiņām ir jānotiek globālā mērogā, ietverot gan rūpniecību, gan valdības pārstāvjus, gan sabiedrību. Tāpēc “Nestlé” turpinās atbalstīt dažādas iniciatīvas, tiecoties nodrošināt, ka visos sektoros notiek straujāka virzība uz izvirzīto mērķi.

Article Type