Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
May 14, 2015

„Nestlé” palīdz jauniešiem spert soli darba tirgū

„Nestlé” palīdz jauniešiem spert soli darba tirgū

Jaunatnes bezdarbs aizvien vēl ir viena no aktuālākajām sociālajām problēmām gan Latvijā, gan visā Eiropā, tādēļ ir īpaši svarīgi, lai jaunie cilvēki integrētos darba tirgū, saprast viņu vajadzības un uzzināt, kādas spējas un kompetences šodienas darba devējiem ir svarīgākās.

Saprotot, kādi izaicinājumi darba tirgū rodas jauniem cilvēkiem, kompānija „Nestlé” Eiropā īsteno plaša mēroga programmu cīņā ar jaunatnes bezdarba programmu „Nestlé needs YOUth”. Viena no šīs programmas daļām ir nesen notikušais pasākums „CV Clinics”. Tajā ar Rīgas jauniešiem runāja „Nestlé Baltics” speciālisti, kuri nežēloja padomus, kā pilnveidot kompetences, rakstīt CV un sagatavoties darba sarunām. Tikšanos laikā tika imitētas darba sarunas, bet vēlāk speciālisti pievērsa uzmanību tam, kas tika darīts pareizi un ko vajadzētu labot.

Kā novēro „Nestlé Baltics” ģenerāldirektors Daniel Meile, jauniem cilvēkiem bieži pietrūkst nevis kompetences, bet prasmes parādīt sevi un savas kompetences. Tieši tam tika veltīta lielākā uzmanība „CV Clinics” pasākumos.

„CV Clinics” – daļa no „Nestlé” iniciatīvas „„Nestlé” Needs YOUth”. Ar šo iniciatīvu uzņēmums, kam visā pasaulē ir vairāk nekā 280 tūkstoši darbinieku, kopā ar partneriem cenšas Eiropā samazināt jaunatnes bezdarbu un palīdzēt jauniešiem atrast savu vietu darba tirgū. Ar iniciatīvas palīdzību līdz 2016. gadam tiek plānots pieņemt darbā 10 tūkstošus jaunu cilvēku līdz 30 gadu vecumam, vēl 10 tūkstošus vietu radīs paši darba devēji, dodot iespēju jauniešiem savā uzņēmumā iziet praksi, kas ļauj apgūt profesionālās iemaņas un palīdzēs nākotnē.

Article Type