Bendrosios vertės kūrimas įmonėje „Nestle“

Vienas iš mūsų principų yra tvarumas. Juo grįsdami savo veiklą saugome aplinką ateities kartoms. Tvari plėtra bendrovei „Nestle“ reiškia „plėtrą, kuri atitinka dabarties reikalavimus ir neužkerta kelio ateities kartoms įgyvendinti savo tikslus“. Šis apibrėžimas neprieštarauja Brundtlando komisijos nustatytam apibrėžimui.Bendrosios vertės kūrimas reiškia daugiau nei atitiktį ir tvarumą. Bet kokia veikla, planuojama toli į priekį ir atitinkanti patikimos veiklos principus, sukuria vertę akcininkams ir visuomenei, tai yra sukuriamos darbo vietos, mokami mokesčiai, iš kurių gautais pinigais finansuojamos viešosios paslaugos, ir iš esmės palaikoma ekonominė veikla.

O kuriant bendrąją vertę reikia žengti vienu žingsniu toliau. Įmonė sąmoningai apibrėžia pagrindines sritis, kuriose: a) aiškiai susikerta akcininkų ir visuomenės interesai ir b) vertės kūrimas gali būti optimizuotas taip, kad būtų naudingas abiem šioms šalims. Todėl įmonė skiria išteklių (tiek talentų, tiek kapitalo) toms sritims, kuriose įmanoma sukurti didžiausią jungtinę vertę, ir siekia bendradarbiauti su atitinkamais visuomenės atstovais.