Socialinė atsakomybė

„Mes įsitikinę, kad siekiant ilgalaikės verslo sėkmės, reikia kurti vertę tiek savo partneriams, tiek visuomenei. Savo versle tai vadiname „Bendrosios vertės kūrimu“ (angl. Creating Shared Value) ir šiuo esminiu principu vadovaujamės plėtodami veiklą“, – „Nestlé“ valdybos pirmininkas Peteris Brabeck-Letmathe.

Korporacijos socialinė atsakomybė – tai esminis verslo veiklos aspektas, kuris įprasmina „Nestlé“ filosofiją. Kompanijos verslo veikloje ypač svarbūs Verslo principai, be kurių nebūtų galima išlaikyti harmonijos su aplinka ir būti naudingiems tiek akcininkams, tiek visuomenei. Remiantis „Nestlé“ vertybių grandine, didžiausias potencialas kurti bendrą naudą visuomenei slypi šiose srityse:

  • mityba
  • vanduo
  • kaimo rajonų vystymas

Veikla šiose srityse sudaro „Nestlé“ verslo strategijos pagrindą ir yra gyvybiškai svarbios tų šalių, kuriose kompanija vykdo savo veiklą, žmonių gerovei.

„Nestlé“ socialinės iniciatyvos pasaulyje ir Lietuvoje:

„Pasaulinė „Nestlé“ sveikų vaikų programa“ (angl. „The „Nestlé“ Healthy Kids Global Programme). Šios programos tikslas – suteikti mokyklinio amžiaus vaikams žinių, susijusių su mityba ir sveikata, ir skatinti jų fizinę veiklą. „Pasaulinė „Nestlé“ sveikų vaikų programa“ paremta partnerystės sistema, į kurią šiuo metu įsitraukę net 250 partnerių iš viso pasaulio, įskaitant ir skirtingų šalių vietinę ir nacionalinę valdžią, nevyriausybines organizacijas, mitybos bei sveikatos institutus ir sporto federacijas.

2012 m. pabaigoje šioje programoje dalyvavo 64 šalys ir apie 5,4 mln. vaikų. Iki 2015 m. ketiname pasiekti, kad šis projektas būtų įgyvendinamas 80 pasaulio šalių.

Lietuvoje UAB „Nestlé Baltics“ kartu su kitais projekto partneriais remia edukacinį projektą „Sveikatiada“, kurį įgyvendina „Maisto bankas“. Projekto tikslas – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą ir organizuojant šių priemonių įgyvendinimą.

Mokytojai yra skatinami sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo klausimus integruoti į dėstomus dalykus pamokų metu bei žaismingomis veiklomis ir akcijomis mokinius įtraukti per pertraukas ar po pamokų, minint tarptautines datas, tokias kaip: Šokio diena, Vandens diena, Europos sveikos mitybos diena ir t.t.

„Sveikatiada“ skirta 6–7 klasių moksleiviams. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.

2012 mokslo metais „Sveikatiados“ projekte dalyvavo daugiau nei 240 mokyklų.

Rėmimas

Remiant nevyriausybines ir labdaros organizacijas, pirmenybė teikiama toms organizacijoms, kurios remia vaikų namus, vienišus žmones, socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes.

Mūsų partneriai: „Maisto bankas“, „SOS vaikų kaimas“, „Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas“, moterų socialinės reabilitacijos centras „Gyvybės versmė“, „Maltos ordino pagalbos tarnyba“, „Darom“.