Mūsų verslo principai

„Nestlé“ verslo principai yra kompanijos kultūros pagrindas, kurį sukūrėme ir išgryninome, remdamiesi didesne nei 140 metų patirtimi.

Nuo 1867 m., kai Henri Nestlé sukūrė pirmąjį pieno mišinėlį ir taip padėjo išgelbėti gyvybę kaimynų kūdikiui, kūrėme verslą, grįstą įsitikinimu, kad ilgalaikė sėkmė lydės ne tik tada, kai laikysimės visų taikomų teisinių reikalavimų ir užtikrinsime visų veiklų tvarumą, bet ir papildomai kursime reikšmingą vertę visuomenei. Tai vadiname Bendrosios vertės kūrimu.

„Nestlé“ nuolat tobulėja, siekia pateisinti sparčiai besikeičiančius vartotojų lūkesčius, todėl atnaujina Verslo principus, tačiau veikimo esmė ir pagrindinės vertybės – teisingumas, sąžiningumas ir rūpinimasis žmonėmis – išlieka nepakitę nuo pat kompanijos įkūrimo pradžios.

Šių Verslo principų, atsižvelgdama į vietinius įstatymus, kultūrinę ir religinę praktiką, „Nestlé“ laikosi visose šalyse:

1) Mityba, sveikata ir gerovė
Pagrindinis „Nestlé“ tikslas – gerinti vartotojų gyvenimo kokybę įvairiais gyvenimo atvejais, suteikiant jiems galimybę rinktis skanesnį ir sveikesnį maistą bei gėrimus, o taip pat skatinant sveiką gyvenimo būdą. Tai išreiškia korporacijos teiginys „Good Food, Good Life“ (angl. „geras maistas – geras gyvenimas“).

2) Kokybės užtikrinimas ir produkto saugumas
Bet kuriame pasaulio kampelyje „Nestlé“ vardas vartotojams reiškia produkto kokybės ir saugumo garantiją.

3) Informacija vartotojams
„Nestlé“ yra įsipareigojusi vartotojams teikti patikimą ir teisingą informaciją, kuria remdamiesi vartotojai gali rinktis ir kuri skatina sveikesnę mitybą. Gerbiamas vartotojų privatumas.

4) Žmogaus teisės mūsų verslo veikloje
„Nestlé“ visiškai pritaria pagrindiniams Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact) principams dėl žmogaus teisių ir lygių teisių darbe bei siekia rodyti pavyzdį, kaip visose kompanijos verslo veiklos srityse yra gerbiamos žmogaus teisės ir darbas.

5) Lyderystė ir asmeninė atsakomybė
„Nestlé“ sėkmės pagrindas – kompanijoje dirbantys žmonės, kurie gerbia vienas kito orumą ir tiki, kad kiekvienas žmogus skatina asmeninės atsakomybės jausmą. Į darbą kompanijoje priimami kompetentingi ir motyvuoti žmonės, kurie gerbia „Nestlé“ vertybes, jų tobulėjimui ir pažangai suteikiamos lygios galimybės, jų privatumas yra saugomas, o bet koks priekabiavimas ar diskriminacija netoleruojama.

6) Sauga ir sveikata darbe
„Nestlé“ yra atsakinga – kompanijoje stengiamasi išvengti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, sužeidimų bei profesinių ligų, siekiama apsaugoti darbuotojus, rangovus ir kitus su produktų kūrimu susijusius asmenis.

7) Ryšiai su tiekėjais ir klientais
„Nestlé“ reikalauja, kad kompanijos tiekėjai, agentai, subrangovai bei jų darbuotojai būtų dori, sąžiningi ir teisingi ir kad laikytųsi nediskutuotinų „Nestlé“ standartų. Savo ruožtu kompanija lygiai taip pat įsipareigojusi vartotojams.

8) Žemės ūkis ir kaimo rajonų vystymas
„Nestlé“ prisideda prie gerinamos žemės ūkio produkcijos apimties, ūkininkų socialinės ir ekonominės bei kaimo bendruomenių padėties, o taip pat tobulina gamybos sistemas, kad jos būtų harmoningos su aplinka.

9) Darna su aplinka
„Nestlé“ yra įsipareigojusi vykdyti harmoningą su aplinka verslo veiklą. Visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose gamtos išteklius stengiamasi naudoti efektyviai, teikti pirmenybę ekologiškų atsinaujinančių išteklių naudojimui, taip pat sau keliamas uždavinys – jokių atliekų.

10) Vanduo
„Nestlé“ yra įsipareigojusi racionaliai naudoti vandenį. Kompanija supranta, kad pasaulyje kyla vis didesni sunkumai dėl vandens išteklių, tad visi vandens vartotojai privalo naudoti pasaulinius išteklius atsakingai, tai – neišvengiama būtinybė.

Visą naujausią „Nestlé” korporacinių Verslo principų aprašą galite rasti čia.