Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Nestlé” iesaistās cīņā ar jauniešu bezdarbu

Back to Press releases
Nov 15, 2013

Kompānija „Nestlé” Eiropā sāk plaša mēroga kampaņu, kas veltīta jauniešu bezdarba samazināšanai. Saprotot, ka šīs problēmas risināšanā ar valdību pūlēm vien nepietiks, „Nestlé” aizsāk iniciatīvu, kura tuvākajos trīs gados ievērojami palīdzēs cīņā ar jauniešu bezdarbu.

Lielais jauniešu bezdarbs ir viena no asākajām sāpēm mūsdienu Eiropā. Statistika apgalvo, ka Eiropā bez darba ir katrs ceturtais jaunietis līdz 30 gadu vecumam. Atsevišķās Dienvideiropas valstīs jauniešu bezdarbs sasniedz pat 50 procentus.

Kompānija „Nestlé”, saprotot, ka lielais jauniešu bezdarbs var pārvērsties smagā sociālā krīzē, ir uzsākusi iniciatīvu „„Nestlé” Needs YOUth”. Tās laikā darba tirgū visā Eiropā tiks iesaistīti apmēram 20 tūkstoši jauniešu līdz 30 gadiem. Pusei no viņiem plānots radīt pastāvīgas darba vietas, vēl 10 tūkstošiem jauniešu būs iespēja stažēties, klātienē iepazīties ar uzņēmējdarbību, tādējādi viņiem sniedzot priekšrocības, meklējot savu vietu darba tirgū.

Kompānijas „Nestlé” izpilddirektors Eiropā Laurent Freixe, 15. novembrī Atēnās parakstot līgumu par iniciatīvas „„Nestlé” Needs YOUth” īstenošanu, teica, ka jauniešu bezdarba samazināšana ir obligāts nosacījums, ja vēlamies, lai augtu Eiropas ekonomika, bet kopā ar to arī uzņēmējdarbība kontinentā.

„Ja mēs vēlamies Eiropā vienmērīgāk augt un investēt, mums ir jāizdara viss, ko varam, stiprinot un attīstot jaunu cilvēku iemaņas un uzlabojot jauniešu iespējas strādāt, neskatoties uz viņu izglītības līmeni,” teica L. Freixe.

Tādēļ iniciatīva „„Nestlé” Needs YOUth” nebūs orientēta tikai uz universitāšu absolventiem, tā dos iespējas arī jauniešiem, kas beiguši tikai skolas.

Jaunie eiropieši, kas būs šīs programmas dalībnieki, varēs atrast un veidot karjeru dažādās „Nestlé” darbības jomās – ražošanā, inženierijā, administrēšanā, pārdošanā, mārketingā vai finansēs. Kompānija „Nestlé” speciālisti jauniešiem rīkos arī apmācības, kuru laikā iegūtās zināšanas palīdzēs iekārtoties darbā.

„Privātais sektors kā visā Eiropā, tā Latvijā ir lielākais darba devējs, tādēļ biznesa ieguldījums jauniešu bezdarba risināšanā ir ļoti nozīmīgs. Kompānija „Nestlé” lepojas ar ilggadīgām tradīcijām skolas vai augstskolas beigušu jauniešu nodarbināšanā. Bet pašlaik mēs varam un mums ir jāpadara vairāk, palīdzot jauniem cilvēkiem atrast darbu,” saka „Nestlé Baltics” ģenerāldirektore Marie Doušova.

Programmas „„Nestlé” Needs YOUth” laikā Latvijā tiks rīkot semināri, diskusijas, kurās „Nestlé” speciālisti ar jauniešiem dalīsies informācijā par darba tirgu, padomiem nodarbinātībā, palīdzēs sagatavot CV, kas atstātu iespaidu uz iespējamajiem darba devējiem. Jaunieši tiks aicināti uz „Nestlé” atklāto durvju dienām, kurās iepazīstinās ar kompānijas darbības niansēm.

„Nestlé” darbinieki piedalīsies skolu, koledžu un universitāšu pasākumos. Viņi dos padomus jauniešiem, kā sagatavoties darba sarunām, kā sagatavot atbilstošu CV un palīdzēs labāk saprast, ko no jauniem cilvēkiem gaida dara devēji, teica M. Doušova.

Latvijas ekonomisti saka, ka tādi biznesa projekti, kāds ir „„Nestléa” Needs YOUth” ir ļoti apsveicami, jo tikai skolas vai universitātes sols vien jauniešus darba tirgum nesagatavo. Lai veiksmīgi iekārtotos darbā, ir nepieciešamas iemaņas.

Article Type