Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mar 06, 2019

Nestlé pastiprina centienus līdz 2022. gadam palielināt sieviešu skaitu vadošos amatos

Nestlé pastiprina centienus līdz 2022. gadam palielināt sieviešu skaitu vadošos amatos

Šodien Nestlé izklāstīja darbības plānu, lai visā pasaulē palielinātu sieviešu skaitu vadošajos amatos. Tas izceļ Nestlé apņemšanos radīt visiem vienādas iespējas uzņēmumā.

Pēdējos gados Nestlé ir panākusi uzlabojumus, palielinot sieviešu skaitu vadītāju amatos. Šobrīd 43% šo amatu ieņem sievietes. Ar savu Dzimumu līdzsvara uzlabošanas plānu Nestlé tagad liks uzsvaru uz sieviešu īpatsvara palielināšanu grupas top 200 augstākā līmeņa vadītāju amatos no pašreizējiem apmēram 20% līdz 30% 2022. gadā. Šis ir vēl viens solis Nestlé ceļā uz dzimumu līdztiesību.

Marks Šneiders, Nestlé izpilddirektors, sacīja: „Tā vienkārši ir pareizā rīcība. Mēs ticam, ka daudzveidīgāks darbaspēks, kura vadībā ir vairāk sieviešu, nostiprinās mūsu iekļaujošo kultūru un padarīs Nestlé par vēl labāku uzņēmumu. Mēs izvirzām izmērāmus mērķus, lai būtu par tiem atbildīgi. Mēs zinām, ka dzimumu līdzsvara uzlabošana ved pie labākiem lēmumiem, spēcīgākām inovācijām un augstāka darbinieku apmierinātības līmeņa.”

Nestlé dzimumu līdzsvaru ir iekļāvusi visās ar personālu saistītajās darbībās. Nesen uzņēmums tika iekļauts 2019. gada Bloomberg Dzimumu līdztiesības indeksā (GEI). Tagad Nestlé izmanto šo brīdi un izvirza jaunus turpmākās darbības mērķus.

Dzimumu līdzsvara uzlabošanas plānā ir iekļauti šādi uzdevumi:

  • Atbalstīt vadītājus iekļaujošas darbavietas veicināšanā un pārliecināties, ka viņi apmācīti par neapzinātiem aizspriedumiem.
  • Mudināt izmantot Nestlé apmaksātās bērnu kopšanas atvaļinājuma programmas un elastīga darba laika politiku visos Nestlé uzņēmumos.
  • Uzlabot mentorēšanas un sponsorēšanas programmas, lai sagatavotu augstākā līmeņa vadītāju amatiem sievietes ar lielu potenciālu.
  • Pieņemt darbā un paaugstināt augstākā līmeņa vadītāju amatos vairāk sieviešu.
  • Pārskatīt rezultātus kopā ar augstākā līmeņa vadību, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru un nodrošinātu progresu.
  • Turpināt mūsu cīņu par vienlīdzīgu atalgojumu un novērst apstākļus, kas rada atalgojuma atšķirības.
  • Informēt par progresu ikgadējā Nestlé ziņojumā „Kopīgas vērtības radīšana”.

Nestlé Dzimumu līdzsvara uzlabošanas plāns stiprina mūsu jau esošo apņemšanos uzlabot dzimumu līdzsvaru darbaspēkā. Mās esam pārliecināti, ka visiem gan vīriešiem, gan sievietēm būs nozīmīga loma dzimumu līdztiesības sekmēšanā un labākas darba vietas radīšanā,” sacīja Beatrise Gijoma-Grebiša (Béatrice Guillaume-Grabisch), izpilddirektora vietniece, grupas personāla un uzņēmējdarbības pakalpojumu vadītāja.

Dzimumu līdzsvars ir galvenā sastāvdaļa Nestlé attieksmē pret daudzveidību un iekļaušanu. Tā ir uzņēmuma kultūras neatņemama daļa un viens no veidiem, kā Nestlé īsteno savus mērķus un vērtības.

Article Type