Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Feb 13, 2014

2013. gada rādītāji: iekšējā izaugsme 4,6%, tirdzniecības darbības peļņas daļa līdz 20 bāzes punktiem, līdz 40 bāzes punktiem salīdzināmās valūtās

 • Pārdošanas apjomi 92,2 miljardu CHF apmērā, +2,7%

 • Iekšējā izaugsme 4,6%, reālā iekšējā izaugsme 3,1%

 • Tirdzniecības darbības peļņas daļa par 20 bāzes punktiem līdz 15,2%, līdz 40 bāzes punktiem salīdzināmās valūtās

 • Garantētā vienas akcijas peļņa līdz 11,0% salīdzināmās valūtās

 • Spēcīga pamatdarbības naudas plūsma 15,0 miljardu Šveices franku līmenī

 • Ierosināts palielināt dividendes par 2,15 CHF vienai akcijai  

Pols Bulks (Paul Bulcke), «Nestlé» izpilddirektors: “Makroekonomikas vidi 2013. gadā raksturoja neliela izaugsme, minimāla attīstītajā pasaulē un mazāka par nesenajiem līmeņiem attīstības tirgos. Mūsu atbilde bija saistīta ar zīmola atbalsta palielināšanu, paātrinātu jauninājumu ieviešanu, kā arī patērētāju vajadzību jutīgu atspoguļošanu savās cenās. Tas deva impulsu mūsu reālai iekšējai izaugsmei un kopā ar efektivitāti un strukturālo izmaksu ietaupījumiem ir veicinājusi mūsu peļņas daļas uzlabošanu un spēcīgu naudas plūsmu. Mēs arī esam pastiprinājuši sava portfeļa pārvaldību, kuras rezultātā bija atsevišķas izmaksas 2013. gadā, taču tiek nodrošināts, ka mūsu cilvēkiem un resursiem ir paredzamas labākas iespējas.”

“Mūsu ilgtermiņa stratēģiskais virziens ir saistīts ar līderpozīciju iegūšanu uztura, veselības un labklājības nozarē. Mēs pastiprinājām šo stratēģiju, izveidojot «Nestlé Health Science», un tagad mēs to esam attiecinājuši arī uz specializēto ārstniecisko ādas kopšanu, nodibinot «Nestlé Skin Health S.A.».”

“Pagājušais gads bija grūts, un šķiet, ka 2014. gads būs tāds pats. Mēs turpināsim disciplinētu savas darbības virzīšanu saskaņā ar «Nestlé» rentablas izaugsmes un resursu efektīvas izmantošanas modeli. Tāpēc es sagaidu, ka mūsu sniegums 2014. gadā būs līdzīgs pagājušajam gadam un atkal nosvērts līdz gada otrai pusei, pārspējot tirgu ar izaugsmi aptuveni 5% apmērā un uzlabojumiem peļņas daļās, garantētā vienas akcijas peļņā salīdzināmās valūtās un kapitāla efektivitātē.”


Koncerna rezultāti

2013. gadā koncerna «Nestlé» pārdošanas apjomi pieauga par 2,7% līdz 92,2 miljardiem Šveices franku, taču tos ietekmēja negatīvais valūtas tirgus 3,7% apmērā. Iekšējā izaugsme bija 4,6%, ko veidoja reālā iekšējā izaugsme 3,1% un cena 1,5% apmērā. Ieguvumi, atskaitot pārdošanas, pievieno 1,8% pārdošanām.

 • Koncerna tirdzniecības darbības peļņa bija 14,0 miljardi CHF, kas veido 15,2% daļu līdz 20 bāzes punktiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, un līdz pat 40 bāzes punktiem salīdzināmās valūtās.

 • „Nestlé Continuous Excellence“ atkal nodrošināja vairāk nekā 1,5 miljardus CHF lielus efektivitātes ieguvumus visās uzņēmējdarbības jomās. Līdz ar samazinātām strukturālām izmaksām tas ir ļāvis mums palielināt atbalstu mūsu zīmolam un amortizēt augstākas pārstrukturēšanas izmaksas. 

 • Pārdotās produkcijas izmaksas saruka par 70 bāzes punktiem procentos no pārdošanas apjomiem, ko atbalstīja arī labvēlīgā ražošanas izmaksu vide.

 • Produkcijas realizācijas izmaksas samazinājās par 10 bāzes punktiem.

 • Administratīvās izmaksas samazinājās par 40 bāzes punktiem, atspoguļojot strukturālos efektivitātes ieguvumus, tostarp mūsu pensiju plānos.

 • Kopējās mārketinga izmaksas palielinājās par 60 bāzes punktiem ar patēriņa preču daļu līdz 16,3% salīdzināmās valūtās.

 • Tīrā peļņa 10,0 miljardu CHF apmērā ir nedaudz pazeminājusies sakarā ar portfeļa restrukturizācijas izmaksām un valūtas ietekmi. Tā rezultātā uzrādītā vienas akcijas peļņa bija 3,14 CHF, par 2,2% zemāka. Garantētā vienas akcijas peļņa salīdzināmajās valūtās sasniedza 11,0%. 

 • Koncernam saglabājās spēcīga pamatdarbības naudas plūsma 15,0 miljardu CHF līmenī.

   

Uzņēmējdarbības pārskats

 • Koncerna «Nestlé» iekšējā izaugsme bija plašā mērogā: Amerikā 5,1%, Eiropā 0,8% un Āzijā, Okeānijā un Āfrikā 7,4%. Mūsu uzņēmējdarbība attīstītajos tirgos pieauga par 1,0%, sasniedzot pārdošanas apjomus 51,4 miljardu CHF apmērā. Mūsu uzņēmējdarbība attīstības tirgos pieauga par 9,3%, nodrošinot pārdošanas apjomus 40,8 miljardu CHF apmērā.

 • Reālā iekšējā izaugsme bija 2,1% Amerikā, 1,9% Eiropā un 5,9,% Āzijā, Okeānijā un Āfrikā. Šis pieaugums atspoguļoja koncentrēšanos uz prioritātēm, kas mums ļāva apsteigt rādītājus tirgū: saglabāt konkurētspēju, piedāvājot patērētājiem vislabāko vērtību, izdarīt ieguldījumus ar mūsu zīmoliem un radīt iespējas uzvarēt mūsdienu izaicinājumu vidē.

 

Amerikas zona

Pārdošanas apjomi 28,4 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 5,3%, reālā iekšējā izaugsme 1,7%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 18,2%, -50 bāzes punkti.

 • Zona nodrošināja pozitīvu izaugsmi gan Ziemeļamerikā, gan Latīņamerikā.

 • Ziemeļamerikā saldētās pārtikas kategorija saruka, jo īpaši ietekmējot Lean Cuisine, taču Stouffers sasniedza pozitīvu izaugsmi, savukārt saldētās picas DiGiorno ieguva tirgus daļu. Kategorijas Super Premium saldējumu bizness auga, daļēji pateicoties Gelato panākumiem, taču uzkodu un Premium produktu kategorijas segmentā gads bija grūtāks. Šokolādes uzrādīja labu sniegumu. Sākotnējie rezultāti no mūsu Butterfinger Cups prezentācijas bija daudzsološi un Skinny Cow saglabāja savu spēcīgās izaugsmes tempu. Coffee-mate uzrādīja labus rādītājus gan pulvera, gan šķidruma formā. Nescafé Clásico bija labs gads šķīstošajai kafijai..

 • Pieaugums Latīņamerikā šim gadam ir rakstāms ar divciparu skaitli. Brazīlijā galvenie izaugsmes virzītāji bija KitKat, Nescau, Ninho un pārslas. Meksikā mēs veicām pasākumus, lai uzlabotu šķīstošās kafijas rādītājus, tostarp izvēršot Nescafé 3 in 1 kampaņu. Nescafé Dolce Gusto nodrošināja ar divciparu skaitli rakstāmu izaugsmi visā reģionā. Tāpat bija labi kulinārijas risinājumi piena pārstrādes uzņēmumiem, it īpaši tas sakāms par Carnation.

 • Mājdzīvnieku produktu nozarē bija labs gads, pieaugums visā reģionā, neraugoties uz Waggin’ Train vienreizēju ietekmi Ziemeļamerikā. Latīņamerikā, kur ir novērojama strauja tirgus attīstība, mūsu spēcīgais virzošais spēks uzdzina divciparu pieaugumu un tirgus daļas pieaugumu. Šajā gadā labi noritēja iepazīstināšana ar Dog Chow Light & Healthy, Beneful Smile un Purina ONE True Instinct. Dog Chow un Proplan bija starp galvenajiem virzītājspēkiem divciparu izaugsmei Meksikā un Brazīlijā.

 • Reģiona tirdzniecības darbības peļņas daļa bija 18,2%, uz leju par 50 bāzes punktiem, atspoguļojot restrukturizāciju un lielākas investīcijas zīmolos.

 

Eiropas zona

Pārdošanas apjomi 15,6 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 0,8%, reālā iekšējā izaugsme 2,2%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 15,0%, -40 bāzes punkti.

 • Zona pārspēja tirgu ar pozitīvu izaugsmi neaugošā vidē. Būtiski negatīva cenu veidošanās atspoguļoja mūsu apņemšanos nodot patērētājam ietaupījumus no zemākas izejvielu cenas un saglabāt savu konkurētspēju, saskaroties ar valdošo deflācijas spiedienu.

 • Jauninājumu un premiumizācijas stratēģiskās platformas pamatoja mūsu izaugsmi ar Nescafé Dolce Gusto un konditorejas izstrādājumi bija galvenie veicinātāji. Izaugsme saldējumam Krievijā un Francijā, kā arī zīmolam Mövenpick kompensēja pieticīgāku izaugsmi šajā kategorijā citur. Saldēto picu segmentā Wagner un Buitoni pieredzēja paātrinājumu visa gada garumā. Nescafé Gold nodrošināja divciparu izaugsmi Krievijā un citos Austrumeiropas valstu tirgos. KitKat bija vēl viens būtisks moments, atkal Krievijā un Lielbritānijas reģionā. Nesquik bija sekmīgs gads vairākumā tirgu. Mājdzīvniekiem paredzēto produktu segmentā bija ļoti labs gads, saglabājās labs temps visā zonā, kas radīja augstu viencipara skaitļa pieaugumu. Felix, Proplan, Purina ONE un Gourmet bija starp galvenajiem virzītājspēkiem.

 • Rietumeiropā priekšplānā izvirzījās Lielbritānijas reģions, Šveice, Nīderlande, Beļģija un Austrija. Dienvideiropa turpināja izjust vāju patērētāju uzticību.

 • Starp Viduseiropas un Austrumeiropas tirgiem priekšplānā izvirzījās Krievija. Reģions uzrādīja stabilu reālu iekšējo izaugsmi, neraugoties uz sarežģītiem ekonomiskajiem apstākļiem un intensīvu cenu konkurenci.

 • Zonas tirdzniecības darbības peļņas daļa samazinājās par 40 bāzes punktiem līdz 15,0%. Tas atspoguļo pārstrukturizācijas izmaksas un lielākus ieguldījumus stratēģiskās izaugsmes platformās.

 

Āzijas, Okeānijas un Āfrikas zona

Pārdošanas apjomi 18,9 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 5,6%, reālā iekšējā izaugsme 4,8%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 18,9%, -10 bāzes punkti.

 • Zonas reālā iekšējā izaugsme apsteidza tirgu ar spēcīgu darbības rezultātu, jo īpaši Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Indonēzijā un Malaizijā. Tāpat ievērības cienīga bija Japāna, kur uzsvars tika likts uz novatoriskiem produktiem, un uzņēmējdarbības modeļi nodrošināja labu izaugsmi ilgstoši vājā tirdzniecības vidē. Cenu noteikšana šajā zonā atspoguļoja mūsu apņemšanos saglabāt konkurētspēju, saskaroties ar salīdzinoši zemu inflāciju.

 • Vairums kategoriju zonā sekmēja attīstību, it īpaši ārējie piena produkti un kakao un iesala dzērieni, kas izauga līdz divciparu skaitlim ar Milo priekšplānā. Ārējie kulinārijas produkti un šokolāde sasniedza augstu viencipara pieaugumu. Atkal visā zonā bija augsts jauninājumu līmenis. Mēs sekmīgi izlaidām tirgū jaunās nūdeles Hungroo Maggi un Alpino Indijā, savukārt Tuvajos Austrumos – Nescafé Traditional Arabic Coffee. Centrālajā Āfrikā un Rietumāfrikā turpinājām izvērst jauno Nido Nutripack un pastiprinājām Maggi produktus, bet Ēģiptē – saldējumu Dolceca. Ķīnā Yinlu bija īpaši labs gads, ko palīdzēja nodrošināt jaunie augstākās kvalitātes rīsu novārījumi. Vēl viens spēcīgs pārstāvis Ķīnā bija pieaugušajiem un sirmgalvjiem domātais piena pulveru sortiments Yiyang. Lejupslīde savā kategorijā ietekmēja Hsu Fu Chi.

 • Zonas tirdzniecības darbības peļņas daļa bija 18,9%, mazāka par 10 bāzes punktiem. Ārējie notikumi dažādās zonas daļās prasīja daudz pūliņu. Tomēr mūsu efektīvā portfeļa pārvaldība un lielāka produktivitāte palīdzēja mazināt ietekmi un ļāva mums palielināt zīmola atbalstu, virzot spēcīgu reālo iekšējo izaugsmi un tirgus daļu pieaugumu.

   

«Nestlé Waters»

Pārdošanas apjomi 7,2 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 2,0%, reālā iekšējā izaugsme 2,0%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 9,4%, +50 bāzes punkti.

 • «Nestlé Waters» uzrādīja izaugsmi visās trīs ģeogrāfiskajās teritorijās, neraugoties uz intensīvu cenu spiedienu Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā. Radošās idejas, kas raksturo mūsu augstākās klases zīmolus Perrier un S.Pellegrino, apvienojumā ar labu izpildījumu mums ļāva apsteigt tirgus visā pasaulē. Mūsu spēcīgu vietējo zīmolu portfelis darbojās labi, jo īpaši Buxton Lielbritānijā, Erikli Turcijā un La Vie Vjetnamā. Nestlé Pure Life joprojām ir mūsu izaugsmes dzinējspēks, it īpaši attīstības tirgos, pastāvīgi virzot kategorijas pieaugumu.

 • «Nestlé Waters» tirdzniecības darbības peļņas daļa palielinājās par 50 bāzes punktiem līdz 9,4% sakarā ar kategorijas izaugsmi un augsta līmeņa produktivitāti ražošanā un sagādē.

   

«Nestlé Nutrition»

Pārdošanas apjomi 9,8 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 8,2%, reālā iekšējā izaugsme 4,5%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 20,0%, +80 bāzes punkti.

 • Zīdaiņu uztura nozarei, ko veicinājusi «Wyeth Nutrition» iegāde, bija ļoti sekmīgs gads, it īpaši tas sakāms par zīdaiņu barību un zīdaiņu biezputrām. Visās trīs zonās bija vērojams pieaugums, Āzijas, Okeānijas un Āfrikas zonā ar divciparu skaitli, un īpaši iepriecinoši rādītāji Āzijas un Tuvo Austrumu daļās. Uzņēmējdarbība sasniedza divciparu izaugsmi arī Brazīlijā un Krievijā. ASV guva labumu, tālāk attīstot jauninājumus, kas palīdz novērst kolikas un alerģiju, nostiprinot zīmola Gerber franšīzi. Vairāki no lielākajiem zīmoliem, tādi kā Cerelac, Nestlé NAN, S-26 un Illuma, auga līdz divciparu skaitlim.

 • Mēs paziņojām par «Jenny Craig» pārdošanu 2013. gadā un mūsu sporta uztura biznesa pārdošanu 2014. gadā.

 • «Nestlé Nutrition» tirdzniecības darbības peļņas daļa sastādīja 20,0% līdz 80 bāzes punktiem, ko nodrošināja spēcīgs kāpums zīdaiņu maisījumu un biezputru kategorijā, labi «Wyeth Nutrition» rādītāji un pastāvīgais efektivitātes devums.

   

Citas aktivitātes

Pārdošanas apjomi 12,3 miljardu CHF apmērā, tīrā izaugsme 5,4%, reālā iekšējā izaugsme 4,4%; tirdzniecības darbības peļņas daļa 17,7%, +20 bāzes punkti.

 • «Nestlé Professional» ietekmēja sarežģītā ārpusmājas vide, jo īpaši Eiropā. Tomēr jaunajos tirgos tika sasniegta strauja izaugsme, savukārt stratēģiskie firmas dzērieni un specializētie pārtikas risinājumi turpināja labi attīstīties.

 • Nespresso turpināja stabilu attīstību globāli. Bija pieaugums produkta galvenajos Eiropas tirgos un paātrinājums Amerikā, ko atbalstīja jauna kafija Grands Crus un nepārtraukti jauninājumi iekārtu un pakalpojumu jomā, kā arī lielāka zīmola atpazīstamība un nepārtraukta ģeogrāfiskā paplašināšanās ar 48 modes preču veikaliņu atklāšanu 2013. gadā.

 • «Nestlé Health Science» turpināja savus centienus piedāvāt uztura risinājumus slimību un veselības problēmu novēršanai. ASV «Pamlab» iegāde stiprinās uzņēmuma pozīcijas tādās jomās kā vielmaiņa un smadzeņu veselība. Pieauguma tempu gada otrajā pusē galvenokārt virzīja Ziemeļamerika, Eiropa un Latīņamerika, par spīti nepārtrauktam spiedienam uz valstu veselības aprūpes budžetu, kas ietekmēja kompensācijas kārtību. Tādi jauninājumi kā Boost Nutrition Bars Amerikas Savienotajās Valstīs, Nutren Senior Brazīlijā un Alfamino galvenajos tirgos palīdzēja nodrošināt labus izaugsmes rādītājus.

   

Perspektīva

Pagājušais gads bija grūts, un šķiet, ka 2014. gads būs tāds pats. Mēs turpināsim disciplinētu savas darbības virzīšanu saskaņā ar «Nestlé» rentablas izaugsmes un resursu efektīvas izmantošanas modeli. Tāpēc mēs sagaidām, ka mūsu sniegums 2014. gadā būs līdzīgs pagājušajam gadam un atkal nosvērts līdz gada otrai pusei, pārspējot tirgu ar izaugsmi aptuveni 5% apmērā un uzlabojumiem peļņas daļās, garantētā vienas akcijas peļņā salīdzināmās valūtās un kapitāla efektivitātē.

2014. gada notikums

Atsaucoties uz pieaugošajām patērētāju vajadzībām, «Nestlé» 11. februārī paziņoja par savas darbības paplašināšanu, iesaistoties ārstniecisko ādas kopšanas produktu segmentā un izveidojot uzņēmumu «Nestlé Skin Health S.A.». Šis uzņēmums tiks pārvaldīts kā pilnībā koncernam piederošs meitasuzņēmums. «Nestlé Skin Health S.A.» pamatu veidos «Galderma». Šajā jaunizveidotajā organizācijā, kas radīs apjomīgu platformu peļņu nesošai izaugsmei, mēs pievienosim arī «Bübchen», mūsu esošo zīdaiņu ādas kopšanas produktu uzņēmumu. Darījums ir jāsaskaņo.

Valdes priekšlikumi ikgadējai akcionāru pilnsapulcei

Ikgadējā akcionāru pilnsapulcē, kas notiks 2014. gada 10. aprīlī, Valde ierosinās palielināt dividendes par 2,15 CHF vienai akcijai. Pēdējā tirdzniecības diena, kurā ir tiesības saņemt dividendes, ir 2014. gada 11. aprīlis. Neto dividendes izmaksājamas no 2014. gada 17. aprīļa. Akcionāri, kas ir ierakstīti akcionāru reģistrā ar balsstiesībām 2014. gada 3. aprīlī plkst. 12.00 (pēc Viduseiropas laika), varēs izmantot savas balsstiesības.

Saskaņā ar jaunajām juridiskajām prasībām reģistrētiem Šveices uzņēmumiem Valde ierosinās atsevišķu katra Valdes locekļa ievēlēšanu uz pilnvaru termiņu līdz nākamās ikgadējās akcionāru pilnsapulces beigām. Žans-Pjērs Meijerss (Jean-Pierre Meyers) nekandidē uz atkārtotu ievēlēšanu. Valde vēlas viņam pateikties par pēdējo 23 gadu laikā veikto darbu, kas ir novērtēts ļoti atzinīgi.

Bez tam Valde piedāvās ievēlēt Pīteru Brabeku-Letmatu (Peter Brabeck-Letmathe) par valdes priekšsēdētāju un organizēt atsevišķas Kompensācijas komitejas locekļu vēlēšanas. Valde arī ierosinās ievēlēt KPMG par pilnvaroto revidentu un Hartmaņa Dreijera zvērināto advokātu juridisko firmu par neatkarīgo pārstāvi, kura pilnvaru laiks ir līdz nākamai ikgadējai akcionāru pilnsapulcei. Visbeidzot, Valde iesniegs akcionāru apstiprināšanai statūtus, kuros ir izdarīti grozījumi saskaņā ar jaunajām juridiskajām prasībām reģistrētiem Šveices uzņēmumiem.

Article Type