Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Feb 14, 2013

2012. finanšu gads: labi kopējie rādītāji, Nestlé modelis atkal īstenots

 • Apgrozījums: CHF 92,2 mljrd., CHF 8,6 mljrd. jeb 10,2 % pieaugums.
 • 5,9 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), 3,1 % RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos).
 • Peļņa no tirdzniecības pamatdarbības pieaugusi par 11,8 % — līdz 14 miljardiem; ienesīgums pieaudzis par 0,2 % — līdz 15,2 %.
 • Ieņēmumi uz vienu akciju pieauguši par 12,2 % — līdz CHF 3,33.
 • Izmaksājamo dividenžu vērtība palielinājusies līdz CHF 2,05 par vienu akciju.
 • Pamatdarbības naudas plūsma palielinājās par CHF 5,6 mljrd. — līdz CHF 15,8 mljrd.
 • Prognozes par 2013. gadu: 5–6 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), lielāks tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums un lielāki reālie ieņēmumi uz vienu akciju konstantajās valūtās.

Pauls Bulke (Paul Bulcke), Nestlé vadītājs: “2012. gadā mēs sasniedzām savu mērķi — īstenojām veiksmīgu un plašu attīstību, kuras pamatā ir iepriekšējo gadu nemainīgā izaugsme, kas nodrošina peļņu. Savu ieguldījumu ir devuši visi mūsu uzņēmumi gan attīstītajos, gan jaunajos tirgos. Mūsu uztura, veselības un veselīga dzīvesveida plāns joprojām nodrošināja lieliskas priekšrocības patērētājiem, lielāku zīmolu daudzveidību tirgū un pieaugošu uzņēmuma vērtību akcionāriem. Mūsu radošā un inovatīvā komanda izveidoja pamatus nākotnes izaugsmei. Mēs attīstījām savus zīmolus, kā arī stiprinājām savu globālo pētniecības un izstrādes tīklu, paplašinot ražošanu Indijā un Ķīnā. Mēs izstrādājām jaunas tehnoloģiskās iespējas meitasuzņēmumam Nestlé Health Science un iegādājāmies uzņēmumu Wyeth Nutrition. Esam investējuši atbildīgi un ilgtspējīgi, paplašinot ražošanu, bet vienlaikus arī turpinot samazināt tās ietekmi uz vidi. Par spīti daudzajiem sarežģījumiem, ar kuriem 2013. gadā noteikti saskarsimies, mēs ceram īstenot Nestlé 5–6 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme) modeli, kā arī palielināt tirdzniecības pamatdarbības ienesīgumu un reālos ieņēmumus uz vienu akciju konstantajās valūtās.”


Grupas rezultāti

Vevē, 2013. gada 14. februāris. Nestlé apgrozījums bija pieaudzis par CHF 8,6 mljrd. jeb 10,2 % — līdz CHF 92,2 mljrd. Atbilstoši pēdējo gadu pozitīvajai tendencei OG (organic growth jeb organiskā izaugsme) bija 5,9 %, un 3,1 % no šī rādītāja veidoja RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos), bet 2,8 % — cenu pieaugums. Pēc vairākiem gadiem, kuros ārvalstu valūtai uz uzņēmumu bija nelabvēlīga ietekme, tā veidoja 1,7 % no apgrozījuma, bet 2,6 % veidoja uzņēmumu iegāde un atsavināšana.


 • Grupas peļņa no tirdzniecības pamatdarbības bija CHF 14,0 mljrd., kas ir 1,5 miljardu jeb 11,8 % liels pieaugums. Tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums bija 15,2 %, kas ir 0,20 % liels pieaugums un 0,10 % liels pieaugums konstantajās valūtās.
 • Pārdodamo preču pašizmaksa samazinājās par 0,30 %, un izplatīšanas izmaksas samazinājās par 0,20 %. Programmas Nestlé Continuous Excellence uzlabojumi ļāva ietaupīt CHF 1,5 mljrd., papildinot iepriekšējo gadu iekrājumus.
 • Esam palielinājuši mūsu zīmolu tirgus atbalstu, panākot 0,30 % pieaugumu kopējās tirgvedības izmaksās. Izmaksas par mārketingu pieauga aptuveni par 8 % konstantajās valūtās.
 • Administratīvās izmaksas palielinājās par 0,20 % pēc tam, kad 2011. gadā pensiju plānu pārstrukturizācijas dēļ tās samazinājās par 0,80 %.
 • Tīrā peļņa pieauga no CHF 1,1 mljrd. līdz CHF 10,6 mljrd., un ieņēmumi uz vienu akciju palielinājās par 12,2 % — līdz CHF 3,33. Reālie ieņēmumi uz vienu akciju konstantajās valūtās pieauga par 7,5 %.
 • Mēs palielinājām pamatdarbības naudas plūsmu par CHF 5,6 mljrd. — līdz CHF 15,8 mljrd., kas liecina par būtiskiem uzlabojumiem apgrozāmajā kapitālā.

Uzņēmējdarbības pārskats


 • Nestlé grupas plašā izaugsme bija vērojama visās kategorijās un uzņēmējdarbības reģionos, Amerikā sasniedzot 5,9 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), Eiropā — 2,4 % un Āzijā, Okeānijā un Āfrikā — 10,3 %.
 • Neskatoties uz problemātisko tirdzniecības vidi attīstītajās valstīs, mūsu inovatīvie produkti, sistēmas un sadales maršruti ļāva panākt 2,5 % organisko izaugsmi. Jaunajos tirgos bija vērojama 11 % izaugsme, sasniedzot CHF 39,3 mljrd. apgrozījumu.
 • Mēs turpinājām strādāt, lai nostiprinātu savu uzticamā līdera pozīciju uztura, veselības un veselīga dzīvesveida jomā. Mēs turpinājām uzlabot produktu receptūras, lai padarītu tos veselīgākus un garšīgākus. Mēs uzlabojām savas pētniecības un izstrādes iespējas, lai nodrošinātu labu uzturvērtību un izstrādātu risinājumus, kas atvieglotu dzīvi cilvēkiem, kuri slimo ar uzturu saistītām slimībām. Mēs turpinājām veidot sadarbību ar organizācijām, kas aktīvi cīnās pret hroniskām slimībām. Mēs iegādājāmies uzņēmumu Wyeth Nutrition un vairākas jaunas tehnoloģiskās iespējas meitasuzņēmumam Nestlé Health Science. Mēs atklājām Nestlé Institute of Health Sciences, Ķīnā izveidojām divas jaunas pētniecības un izstrādes iestādes un jaunu pētniecības un izstrādes centru Indijā, kā arī atvērām starptautisku klīnisko pētījumu centru Šveicē.

Eiropas reģions


CHF 15,4 mljrd. apgrozījums, 1,8 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), 1,1 % RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos), 15,7% tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums — 0,10 % pieaugums.

 • Uzņēmums veiksmīgi attīstījās gan Rietumeiropā un Centrāleiropā, gan Austrumeiropā, pierādot, ka pat problemātiskā tirgus vidē ir iespējama būtiska tirgus izaugsme un tirgus daļas palielināšana.
 • Rietumeiropā izaugsme turpinājās iepriekšējā gada tempā. Šī izaugsme, ko veicina sekmīgas inovācijas un rūpīga pieeja jauninājumiem, ļauj uzņēmumam palielināt tā investīcijas zīmolos un ienesīgumu. Tādēļ šāds izaugsmes temps varētu saglabāties arī 2013. gadā. Grieķijas un Spānijas tirgus apstākļi bija ārkārtīgi sarežģīti, bet mēs spējām panākt labus rezultātus. Uzņēmums veiksmīgi attīstījās arī Lielbritānijā, kur sasniedzām lielus panākumus strauji augošajos tiešsaistes, pārtikas mazumtirdzniecības un zemo cenu kanālos. Francijā mēs palielinājām savu tirgus daļu lielākajā daļā kategoriju. Visa reģiona izaugsmes pamatā joprojām bija zīmols Nescafé Dolce Gusto, un arī Maggi guva labus panākumus daudzos tirgos. Attiecībā uz mājdzīvnieku barību, kas arī ir būtiska produktu grupa, vislabākie rezultāti bija augstākās kvalitātes kategorijai, īpaši Felix, Gourmet, Proplan un Purina ONE.
 • Centrāleiropā un Austrumeiropā esam nostiprinājuši savu konkurētspējīgo pozīciju kafijas un mājdzīvnieku barības kategorijā, attīstot vietējo ražošanu un izplatīšanas iespējas. Krievijā panākumus turpināja gūt Nescafé, saldējums un šokolāde, kopā veidojot daļu no pozitīvās reālās iekšējās izaugsmes. Arī citās reģiona daļās sasniegti labi pārdošanas rādītāji.
 • Tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums palielinājās par 0,10 %, atspoguļojot plašo izaugsmi un labu izmaksu pārvaldību, turklāt tas tika sasniegts, palielinot investīcijas zīmolos. Šie panākumi papildināja 2011. gada 2,30 % izaugsmi.

Nestlé Waters


CHF 7,2 mljrd. apgrozījums, 6,4 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), 4,9 % RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos); 8,9 % tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums — 0,90 % pieaugums.

Nestlé Waters turpināja uzrādīt labus rezultātus, nostiprinot savas pozīcijas attīstītajos tirgos Ziemeļamerikā un Eiropā un paplašinot uzņēmējdarbību jaunajos tirgos. Ieguldījumu sniedza augstas kvalitātes zīmolu, S. Pellegrino un Perrier, veiksmīgie pārdošanas rādītāji. Nestlé Pure Life nostiprināja savu vadošo pozīciju starptautiskajā tirgū procentuāli palielinot bruto ieņēmumus par divciparu skaitli, pierādot, ka veselīgi ūdens lietošanas paradumi ir pudelēs pildīta ūdens kategorijas izaugsmes pamatā.


Nestlé Nutrition


CHF 7,9 mljrd. apgrozījums, 6,7 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), 3,0 % RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos); 19,2 % tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums, 0,80 % samazinājums.

2012. gadā labi pārdošanas rādītāji bija zīdaiņu pārtikai, jo īpaši jaunajos tirgos, tostarp BRIC valstīs (Brazīlijā, Krievijā, Indijā, Ķīnā) un Āfrikā, sasniedzot ar divciparu skaitli mērāmu procentuālo izaugsmi gan piena maisījumu, gan biezputru kategorijā. Neskatoties uz zemo dzimstību, izaugsme bija vērojama arī attīstītajos tirgos — īpaši Francijā un ASV —, kur uzņēmums palielināja savu tirgus daļu. Inovāciju vidū bija arī jaunā pretkoliku piena maisījuma, Gerber augļu biezeņu un ilgi glabājamu zīdaiņu jogurtu turpmāka ieviešana ASV tirgū. Uzņēmuma Wyeth Nutrition iegāde, kas tika pabeigta novembrī, materiāli uzlabos mūsu pozīciju un iespējas galvenajos jaunajos tirgos, kā arī uzlabos izaugsmes profilu pārtikas produktu kategorijā.


Citi rādītāji


CHF 13,9 mljrd. apgrozījums, 8,7 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), 6,5 % RIG (real internal growth jeb reālā apgrozījuma izaugsme salīdzināmos apjomos), 17,2 % tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums, 0,40 % pieaugums.


 • Nestlé Professional pārdošanas rādītāji attīstītajos tirgos palielinājās un jaunajos tirgos sasniedza ar divciparu skaitli mērāmu procentuālo izaugsmi, no kā lielu daļu veidoja pārtika un dzērieni. Dzērienu kategorijā bija vērojama laba vispārējā izaugsme, kuras pamatā bija ar divciparu skaitli mērāma procentuālā izaugsme sistēmu risinājumos, kuru apgrozījums šobrīd pirmoreiz ir sasniedzis CHF 1 mljrd. Nescafé Alegria tagad ir pieejama vairāk nekā 60 tirgos, bet Nescafé Milano ir pieejama vairāk nekā 30 tirgos un turpina paplašināšanos. Arī pārtikas kategorijas rādītāji stabili pieauga, ko nodrošināja saldu un bagātīgu garšu risinājumi un cieša sadarbība ar patērētājiem.
 • Nespresso pārdošanas rādītāji atkal būtiski uzlabojās, sasniedzot ar divciparu skaitli mērāmu procentuālo izaugsmi. Uzņēmums turpināja nostiprināt savu pozīciju Eiropā un strauji paplašināja savu darbību Āzijas un Klusā okeāna reģionā un Amerikā. Inovāciju vidū bija pieci jauni Grand Cru kafijas veidi un divi jauni kafijas automāti, Maestria un U. Veikalu tīkls paplašinājās par 52 jauniem veikaliem, kopā aptverot 300 atrašanās vietas 48 valstīs, un Nespresso Club dalībniekiem tika piedāvāti jauni pakalpojumi. Vairāk nekā divas trešdaļas no savas zaļās kafijas Nespresso ieguva no unikālās programmas AAA Sustainable Quality un gadu pirms plānā noteiktā termiņa sasniedza savu mērķi par 75 % otrreizējo izejvielu pārstrādi.
 • Nestlé Health Science turpināja ieguldīt savā pamatattīstībā un tehnoloģiskajās iespējās, investējot uzņēmumā Accera un izveidojot kopuzņēmumu ar Chi-Med grupu, to nosaucot par Nutrition Science Partners. Mēs izveidojām Nestlé Institute of Health Sciences. Produktu portfelis guva labus panākumus, neskatoties uz dažu Dienvideiropas tirgu problemātisko vidi, ko ietekmēja izmaiņas algu politikā. Uzņēmumi Aging Medical Care un Critical Care and Surgery sekmīgi darbojās, jo tika izstrādātas produktu inovācijas un jauni produkti — ieviesti tirgū.
 • Cereal Partners Worldwide sasniedza ar divciparu skaitli mērāmu procentuālo izaugsmi jaunajos tirgos, kas kompensēja vājo kategorijas dinamiku attīstītajos tirgos. Beverage Partners Worldwide pārstrukturizācija ir pabeigta. Farmācijas kopuzņēmumi Galderma un Laboratoires innéov kopā sasniedza vidēju ar viencipara skaitli mērāmu procentuālo izaugsmi.

Pozitīvas prognozes par 2013. gadu


Tirgus vide 2013. gadā izskatās tikpat problemātiska kā 2012. gadā. Taču 2013. gads sniegs jaunas iespējas izmantot mūsu konkurētspējīgās priekšrocības un izaugsmes iespējas un tiekties pēc starptautisko rādītāju uzlabošanas. Tādēļ mēs sagaidām, ka 2013. gadā atkal tiks īstenots Nestlé modelis: 5–6 % OG (organic growth jeb organiskā izaugsme), lielāks tirdzniecības pamatdarbības ienesīgums un lielāki reālie ieņēmumi uz vienu akciju konstantā valūtā, kā arī kapitāla efektivitātes palielināšanās.

Article Type