Pastiprinot pūliņus ilgtspējības jomā, „KitKat” līdz 2025. gadam kļūs oglekļneitrāls

KitKat tvarumo pozicija 2025

Viens no pasaulē populārākajiem šokolādes zīmoliem „KitKat” šodien apņēmās līdz 2025. gadam kļūt oglekļneitrāls. Saskaņā ar plānu „KitKat” centīsies par vairāk nekā 50% samazināt sastāvdaļu ieguves, kā arī preču ražošanas un izplatīšanas radīto izmešu daudzumu.

Lielākā daļa izmešu rodas, ražojot „KitKat” sastāvdaļas, piemēram, kakao un pienu. Zīmols pēc iespējas samazinās šo izmešu apjomu, izmantojot tādas iniciatīvas, kā, piemēram, mežu atjaunošanu un atbalstu pārejai uz reģeneratīvo lauksaimniecību.

Attiecībā uz visiem tiem izmešiem, ko nav iespējams novērst, zīmols ieguldīs augstas kvalitātes kompensācijās, kuru pamatā ir dabiski klimata risinājumi.

„KitKat” sadarbojas ar starptautisko klimata pārmaiņu un ilgtspējības konsultāciju uzņēmumu „Carbon Trust”, lai izmērītu zīmola pašreizējo ogļskābās gāzes izplūdes ietekmi, un pabeigs šo procesu vēl šogad.

Mežu aizsardzība un atjaunošana

Mežu izciršana ir viens no galvenajiem ogļskābās gāzes izplūdes faktoriem lauksaimniecības piegādes ķēdē visā pasaulē. Lai izpildītu saistības nepieļaut mežu izciršanu, „Nestlé” pēdējos desmit gados ir izmantojusi dažādus instrumentus, tostarp sertifikāciju, piegādes ķēdes kartēšanu un pavadoņattēlus.

Turklāt „Nestlé” velta īpašu uzmanību mežu saglabāšanai un atjaunošanai. Piemēram, 2019. gadā uzņēmums publicēja rīcības plānu (PDF, 860 Kb), kā aizsargāt un atjaunot mežus kakao piegādes ķēdē. Šā mēneša sākumā „Nestlé” apvienoja spēkus ar citiem, lai uzsāktu „Rimba Collective”. Šī iniciatīva atbalsta vairāk nekā 500 tūkstošu hektāru tropu mežu ainavu aizsardzību un atjaunošanu Dienvidaustrumāzijā, kur uzņēmums iegūst nepieciešamās sastāvdaļas.

Reģeneratīvās lauksaimniecības paplašināšana

„KitKat” paplašinās darbu ar kakao, palmu eļļas, graudaugu, cukura un piena ražotājiem, lai ieviestu reģeneratīvās metodes. Sintētiskā mēslojuma ierobežošana, augsnes labāka apsaimniekošana, koku stādīšana un tamlīdzīgas zemkopības metodes var palīdzēt pazemināt ogļskābās gāzes daudzumu atmosfērā, uzlabot bioloģisko daudzveidību un palielināt ražīgumu saimniecībās. Lai to atbalstītu, „KitKat” palīdzēs lauksaimniekiem līdz 2025. gadam iestādīt piecus miljonus koku ēnas radīšanai vietās, no kurienes uzņēmums iegūst kakao.

Pārejas uz atjaunīgu elektroenerģiju paātrināšana

„KitKat” strādā pie rūpnīcu ietekmes uz vidi samazināšanas. Kopš 2000. gada zīmols jau ir samazinājis „KitKat” ražošanai nepieciešamo enerģijas apjomu par vairāk nekā 40% uz vienu tonnu produkta.

„Nestlé” jau izmanto atjaunīgo elektroenerģiju „KitKat” ražotnēs, piemēram, enerģiju no saules elektrostacijām Tuvajos Austrumos un Brazīlijā. Uzņēmums turpinās meklēt jaunus veidus, kā izbeigt atkarību no degizrakteņiem, un no 2025. gada beigām visās „KitKat” rūpnīcās izmantos tikai atjaunojamo elektroenerģiju.

Balstīšanās uz vairāk nekā desmit gadus ilgu darbību

„KitKat” ir vairāk nekā desmit gadu pieredze piegādes ķēdes ilgtspējības uzlabošanā. 2009. gadā „Nestlé” uzsāka „Nestlé” kakao plāna izpildi, un kopš 2016. gada „KitKat” visu kakao iegūst caur šo programmu. Saskaņā ar plānu „Nestlé” ir iestādījis vairāk nekā 15 miljonus kakao koku un ieguldījis kakao ilgtspējībā 300 miljonus Šveices franku.

„KitKat” jaunā oglekļneitralitātes apņemšanās papildina uzņēmuma pašreizējos centienus vēl vairāk samazināt ietekmi uz vidi. „Nestlé” ir apņēmies ne vēlāk kā līdz 2050. gadam sasniegt neitralitāti izmešu ziņā visā pievienotās vērtības veidošanas ķēdē.

Video file