Nestlé publisko “Kopīgas vērtības radīšanas” progresa ziņojumu

News Nestle picture

Uzņēmums “Nestlé” publiskojis pilnu “Kopīgas vērtības radīšanas” progresa ziņojumu par 2019. gadu. Tas iezīmē progresu attiecībā uz “Nestlé” 36 sabiedrības un vides saistībām, kuras paredzēts īstenot līdz 2020. gada beigām.

Ziņojumā sniegts detalizēts pārskats par “Nestlé” centieniem, tostarp veselīgāku produktu ieviešanu tirgū, atbildīgu izejvielu iegūšanu un darbu pie nākotnes bez atkritumiem. Uzņēmuma saistības 2020. gadam atbalsta 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

“Nestlé” sabiedrisko attiecību vadītājs Robs Kamerons komentē: "Šis ziņojums izgaismo uzņēmuma pagājušajā gadā gūto progresu. Mēs zinām, ka daudzos jautājumos mums ir vēl daudz darāmā, tāpēc, piemēram, esam uzņēmušies jau jaunas saistības klimata uzlabošanas jomā, arī saistībā ar plastmasas un iesaiņojuma izmantošanu. Koronavīrusa pandēmija vēl asāk uzsver biznesa lomu sabiedrībā, un mēs turpināsim sniegt savu ieguldījumu mūsu cilvēku, piegādātāju, klientu un patērētāju atbalstā."

2019. gadā “Nestlé” paātrināja savu produktu pārveidi. Piemēram, pagājušajā gadā tirgū nonāca gandrīz 1400 jaunu produktu atbilstoši zīdaiņu, bērnu, topošo un jauno māmiņu īpašajām uztura vajadzībām. “Nestlé” turpina ieviest vairāk produktu, kas satur mazāk cukura un sāls, bet vairāk - dārzeņu, olbaltumvielu un būtisku vitamīnu. Tāpat ir paplašināts dabisko produktu piedāvājums un klajā laistas bioloģiskas brokastu pārslas.<

“Nestlé” uzlaboja ar zemes darbiem saistītos darba apstākļus, tādējādi risinot ekonomiskās, sociālās un vides problēmas, kas saistītas ar izejvielu ieguvi. Cita starpā tas ietver darba ņēmēju un bērnu tiesību aizsardzību, kā arī atmežošanas procesu aizkavēšanas veicināšanu.

Turpinot centienus nodrošināt bezatkritumu nākotni, “Nestlé” ieguldījis arī savu darbību pārveidē. 2019. gada beigās 80% uzņēmuma ražotņu vairs nebija iznīcināmo atkritumu, jeb tās bija kļuvušas „bezatkritumu“. “Nestlé” pārsniedzis savu apņemšanos laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam samazināt iepakojuma izmantošanu par 140 000 tonnām. Tagad uzņēmums pastiprina centienus, apņemoties līdz 2025. gadam panākt, ka 100% izmantoto produktu iepakojumu ir pārstrādājami vai atkārtoti izmantojami. 2019. gada noslēgumā šiem nosacījumiem atbilda 87% “Nestlé” produktu iepakojumu, ieskaitot plastmasu.

“Nestlé” turpināja veicināt sociālo integrāciju un daudzveidību uzņēmumā. Uzņēmums ieviesa progresīvu politiku, visiem darbiniekiem nodrošinot dzimumneitrālu atbalstu. Dzimumu līdzsvars ir “Nestlé” pieejas dažādībai un iekļaušanai galvenā sastāvdaļa. Pēdējos gados ir vērojams progress - 42% no vadošajiem amatiem tagad ieņem sievietes. “Nestlé” pagājušajā gadā uzsāka “Dzimumu līdzsvara paātrināšanas plānu”, lai līdz 2022. gadam palielinātu sieviešu īpatsvaru 200 vadošajos amatos no aptuveni 20% līdz 30%.

Šī ziņojuma publiskošanas laikā “Nestlé” pastiprina savu globālo reakciju uz COVID-19 pandēmiju, tostarp apvienojot spēkus ar Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federāciju.

Lasiet pilnu “Nestlé” “Kopīgas vērtības radīšanas” progresa ziņojumu 2019.