Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
May 15, 2020

„Nestlé Baltics” personāla vadītāja: vairāk nekā puse darbinieku atgriezīsies birojā tikai rudenī

Nestle

Kad Lietuvā tika izsludināta karantīna, daudziem darbiniekiem bija jāpielāgojas darbam no mājām. Tā kā valdība mazinājusi ārkārtējās situācijas ierobežojumus, uzņēmumiem ir jāgatavojas nākamajam uzdevumam — atgriezties birojos, bet uzņēmums nesteidzas to darīt. „Mēs atgriezīsimies pakāpeniski, pa posmiem. Tikai rudenī varam cerēt, ka birojā atgriezīsies vairāk par 50 procentiem darbinieku,” stāsta „Nestlé Baltics” personāla vadītāja Natālija Pipariene. Eksperte dalās pārdomās un ieteikumos, kā gatavoties atgriešanās darba vidē, nodrošināt drošus darba apstākļus, kā arī saskaņot darbinieku un darba devēja intereses.

 

- Jūs esat liels starptautisks uzņēmums, kā jums izdevās īsā laikā pārkārtot darbu un pāriet uz darbu no mājām? Kādus pasākumus jūs veicāt? Ar kādām problēmām saskārāties, un kā jūs tās risinājāt?

- Mēs ātri un sekmīgi tikām galā ar šo problēmu. Pirms karantīnas izsludināšanas darbiniekiem bija iespēja strādāt no mājām, tāpēc tas nebija liels jauninājums, bet, protams, dažas pārmaiņas bija neizbēgamas. Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas mēs februārī pārtraucām ceļojumus un komandējumus. Nākamais pasākums — parūpējāmies par dezinfekcijas līdzekļiem, cimdiem un citiem aizsarglīdzekļiem. Mēs nodrošinājām darbiniekiem nepieciešamos darbarīkus — klēpjdatorus, papildu monitorus —, turklāt viņiem bija iespēja paņemt līdzi biroja krēslu, lai būtu ērti strādāt.

Vēl viens svarīgs pasākums ir nepārtraukta komunikācija. Mēs aktīvi apmainījāmies ar aktuālo informāciju: kas notiek, kādus pasākumus mēs veicam, ko darīsim tālāk. Mēs publicējām arī praktiskus padomus, kā izveidot ērtu darba vietu, kā pareizi organizēt darbu, piemēram, neaizmirst par atpūtu, un tā tālāk.

Reizi nedēļā mēs visus darbiniekus aicinām uz virtuālu sapulci, kur sniedzam jaunāko informāciju. Turklāt nodaļām ir atsevišķas sanāksmes, kurās dalībnieki ne tikai pārrunā svarīgākos uzdevumus, bet arī var iedzert „virtuālo kafiju”. Mēs turpinām uzturēt iekšējo komunikāciju, kas ir ļoti svarīgi, it sevišķi šajos ārkārtējos apstākļos.

- Vai esat gatavi nākamajam uzdevumam — atgriezties birojā?

- Drošībai ir jābūt katra uzņēmuma prioritātei. Mēs augstu vērtējam citu valstu pieredzi un ņemam vērā „Nestlé” un valsts publicētos ieteikumus. Pašlaik esam pilnīgi sagatavojušies un informējuši darbiniekus par iekšējo politiku un norādījumiem, kā norisināsies atgriešanās birojā.

- Lūdzu, pastāstiet par uzņēmuma praksi! Kā jūs atgriezīsities? Kādi norādījumi būs jāievēro?

- Plānojam pakāpenisku atgriešanos pa posmiem un pa grupām. Pirmajā posmā birojā vienlaikus atradīsies 15 % darbinieku, otrajā — 30 %, trešajā — 50 %. Tikai rudenī varam cerēt, ka birojā vienlaikus atradīsies vairāk par 50 % Mēs sadalīsim darbiniekus grupās, kas divas dienas nedēļā strādās atšķirīgās dienās, un vienu dienu nedēļā birojs būs tukšs — visi strādās no mājām.

Mēs ņemsim vērā darbinieku vēlmes: ja darbinieks vēlas strādāt no mājām, viņam tiks dota šāda iespēja, taču ir darbinieki, kas jau informējuši, ka gribētu atgriezties birojā. Esam arī apzinājuši riska grupā esošās personas — mēs lūgsim viņus strādāt no mājām.

Ir svarīgi sekot līdzi esošajai situācijai un laikus reaģēt — ja nepieciešams, mēs koriģēsim plānus, piešķirot augstāko prioritāti darbinieku drošībai un veselībai.

- Kā jūs nodrošināsiet darbinieku drošību?

-Mēs nodrošināsim visus vajadzīgos aizsarglīdzekļus — maskas, kas obligāti jāvalkā koplietošanas telpās, cimdus, dezinfekcijas šķidrumus, higiēniskās salvetes —, mērīsim temperatūru, dezinficēsim telpas, lūgsim ieplānot virtuālas sapulces. Ja ir nepieciešama klātienes sanāksme, to drīkst rīkot ar vadītāja piekrišanu ne vairāk kā desmit personu grupā, turklāt tajā laikā darbiniekiem būs jāvalkā maska. Protams, mēs lūgsim ievērot drošu distanci. Lai darbiniekiem būtu vienkāršāk un vieglāk, mēs jau pārvietojam mēbeles.

Tāpat mēs cieši sadarbojamies ar biroja iznomātāju, jo mums ir svarīgi, kādus drošības pasākumus tas veic, piemēram, koplietošanas telpu tīrīšanu, dezinfekciju un ventilāciju. Mēs arī aicinām veikt papildu informatīvos pasākumus par liftu izmantošanas kārtību.

- Vai pārrunājat ar darbiniekiem jaunās darba procedūras, prasības, atgriešanās noteikumus? Vai lūdzat viņu viedokli — kādas ir viņu vajadzības?

- Jā, atgriezeniskā saite mums ir svarīga. Kad izstrādājām atgriešanās birojā noteikumus, lūdzām nobalsot, kurā nedēļas dienā darbiniekiem ir visērtāk strādāt no mājām. Mēs ņemsim vērā aptaujas rezultātus. Mēs arī sarīkojām tiešsaistes prezentāciju, kurā darbinieki varēja komentēt un uzdot jautājumus par atgriešanās birojā kārtību.

Mēs papildus veicām darbinieku ekspresaptauju, lai noskaidrotu, kāda ir viņu attieksme pret darbu no mājām, kāds ir viņu noskaņojums, vai viņi no uzņēmuma saņem pietiekami daudz informācijas, izjūt vadītāju atbalstu. Priecājamies, ka rezultāti bija ļoti labi, piemēram, 96 procenti darbinieku domā, ka uzņēmums labi strādā, rūpējoties par uzņēmējdarbības nepārtrauktību krīzes laikā.

- Vai visās Baltijas valstīs tiks piemēroti vienādi atgriešanās noteikumi?

- Mēs cenšamies, lai atgriešanās process būtu skaidrs un harmonisks, tāpēc ņemam vērā „Nestlé” ieteikumus, kā arī saskaņojam savas darbības ar kolēģiem Latvijā un Igaunijā.

Article Type