„Nestlé” atzīta 2021. gada „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā

„Nestlé” atzīta 2021. gada „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā

Par centieniem uzlabot dzimumu līdzsvaru darbinieku vidū un sekmēt sieviešu līdztiesību darbavietā „Nestlé” ir saņēmusi atzinību 2021. gada „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā. Pašlaik 88% no „Nestlé Baltics” pārvaldes līmeņa darbiniekiem veido sievietes. Dzimumu līdztiesība, daudzveidība un iekļautība ir pamatvērtības, ko uzņēmums aizstāv un nemitīgi īsteno visā pasaulē.

Gadskārtējais „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indekss mēra dzimumu līdztiesību piecos galvenajos virzienos: sieviešu līderība un talantu virzīšana, vienlīdzīgs atalgojums un dzimumu darba samaksas paritāte, iekļaujoša kultūra, seksuālās uzmākšanās novēršanas politika un sieviešu atbalsta zīmols. „Nestlé” ir iekļauta šā gada indeksā ar vērtējumu, kas ir vienāds vai pārsniedz „Bloomberg” noteikto starptautisko slieksni, proti, indeksā ir atzīti „Nestlé” ievērojamie panākumi iekļaujošas kultūras veidošanā uzņēmumā un dzimumu darba samaksas un vienlīdzīga atalgojuma paritātes, kā arī sieviešu atbalsta zīmola attīstībā.

Gan starptautiskā, gan reģionālā līmenī „Nestlé” īsteno daudzas programmas, kuru nolūks ir nodrošināt dažādību un iekļautību visiem. Tas ir sasniegts un integrēts visā personāla vadības praksē, sākot no pieņemšanas darbā, nodarbinātības pabalstu programmām, organizatoriskās kultūras un cilvēku analīzes datu izmantošanas, lai mazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, līdz pat darbaudzināšanai, sponsorēšanai, kā arī vispārējai stratēģijai, kas atzīst dažādību un iekļautību par divām galvenajām uzņēmuma vērtībām.

Pēdējos gados „Nestlé” ir ievērojami palielinājusi sieviešu skaitu pārvaldes amatos visā pasaulē. 2019. gadā uzņēmums izstrādāja rīcības plānu (Dzimumu līdzsvara paātrināšanas plānu), lai visā pasaulē palielinātu sieviešu skaitu augstākās vadības amatos. Patlaban 43% šo amatu ieņem sievietes. Tagad „Nestlé” koncentrējas uz to, lai līdz 2022. gadam palielinātu sieviešu īpatsvaru grupas top 200 augstākās vadības amatos no pašreizējiem aptuveni 20% līdz 30%.

Dzimumu līdzsvara paātrināšanas plānā liela uzmanība ir veltīta arī drosmīgai vadībai, iespēju paplašināšanas kultūrai un stimulējošai praksei, kas nozīmē, ka ikvienam mērķim ir jābūt izmērāmam un aktīvi īstenojamam visos organizācijas līmeņos. 2019. gadā „Nestlé” publicēja arī jaunu, dzimumneitrālu Starptautisko vecāku atbalsta politiku, kurā teikts, ka vecāku lomu nenosaka tikai pēc dzimuma. Lai nodrošinātu invalīdu iekļautību mūsu darbavietā, 2020. gadā „Nestlé” parakstīja Starptautiskās darba organizācijas (ILO) Starptautiskā uzņēmējdarbības un invaliditātes tīkla hartu. Nesen uzņēmums dibinātāja statusā pievienojās Pasaules ekonomikas foruma iniciatīvai „Partnerība par rasu taisnīgumu uzņēmējdarbībā”, lai paustu „Nestlé” nostāju un virzītu pārmaiņas, kas novērš institucionālo rasismu uzņēmējdarbībā un sabiedrībā. Uzņēmums to praktizē jau labu laiku: tas nepārtraukti māca darbiniekus atbrīvoties no neapzinātas neobjektivitātes un ir iestrādājis dzimumu līdzsvaru visā personāla vadības praksē.

„Nestlé” vienmēr ir centusies mainīt sava darbaspēka seju, dodot pārvaldes iespēju talantīgām sievietēm, kā arī pilnveidojot darbaudzināšanas un sponsorēšanas programmas. Šādu nepārtrauktu pūliņu augļi ir sieviešu skaita pieaugums vadības, pārvaldes un speciālistu amatos visā pasaulē.

Arī „Nestlé Baltics” iesaistās „Nestlé” starptautiskajās iniciatīvās, piemēram, piedaloties mācībās par neapzinātu neobjektivitāti.

„Dažādība un dzimumu līdztiesība ir universālas vērtības, kas stiprina uzņēmumus, dod tiem konkurences priekšrocības, augstākā līmenī vieno darbiniekus un cilvēkus kopumā,” saka „Nestlé Baltics” vadītāja Ade Merilai. 

Viņa pati 2013. gadā sāka strādāt „Nestlé Baltics” par pārdošanas vadītāju Igaunijā un nesen tika iecelta par visa „Nestlé Baltics” vadītāju.

„Mercer Consulting” sniegtie dati liecina, ka visas trīs Baltijas valstis gūst ievērojamus panākumus dzimumu paritātes jomā, kā arī atalgojuma atšķirību novēršanā. Piemēram, 41% speciālistu Lietuvā, 46% Latvijā un 52% Igaunijā ir sievietes. Pārvaldes līmenī ir 41% sieviešu Lietuvā, 39% Latvijā un 38% Igaunijā. Triju Baltijas valstu vidū visaugstākais sieviešu īpatsvars vadības līmenī ir Igaunijā (36%), bet viszemākais — Lietuvā (21%), un Latvija atrodas pa vidu (32%).

Pēc „Mercer Consulting” ziņām, vadības līmenī sievietes Igaunijā joprojām saņem par 0,5% mazāk nekā vīrieši. Latvijā atšķirība ir mazliet lielāka — vīriešiem vadošos amatos maksā par 8% vairāk nekā tāda paša līmeņa sievietēm. Savukārt Lietuvā sievietes vadības līmenī jau pelna par 10% vairāk nekā vīrieši. „Nestlé” seko līdzi dzimumu darba samaksai un vienlīdzīgam atalgojumam visā grupā un ārpus vietējo tiesību aktu prasībām, lai nodrošinātu, ka jebkāda nevienlīdzība tiek pamanīta un novērsta.