Līdz 2025. gadam „Nestlé” un „Alliance for YOUth” izveidos 300 tūkstošus jaunu iespēju, lai atbalstītu jaunatni

Covid-19 pandēmija būtiski ietekmē sabiedrību un it sevišķi jauniešus. To pierāda jaunākā statistika: jauniešu bezdarbs atkal pieaug, un Eiropā tas jau ir skāris vairāk nekā 3 miljonus jauniešu[1]. Vairāk nekā jebkad ir vajadzīgi jauniešu atbalsta pasākumi, lai neizveidotos izolācijas paaudze.

„Nestlé” un „Alliance for YOUth” šodien paziņoja, ka līdz 2025. gadam izveidos 300 tūkstošus jaunu iespēju jauniešiem visā Eiropā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Par spīti pandēmijai, „Nestlé” un tās 300 līdzdalībnieki vēlas turpināt darbu un nodrošināt pirmās darba vietas, māceklību un praksi. Turklāt „Alliance for YOUth” nolūks ir sniegt jaunajai paaudzei nepieciešamās digitālās un “zaļās” prasmes, lai veidotu nākotnes sabiedrību. „Nestlé” 2014. gadā izveidotā „Alliance for YOUth” apvieno uzņēmumus, kas vēlas palīdzēt jauniešiem iekļauties darba tirgū.

„Nestlé” vadītājs Eiropā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā Marko Setembri sacīja: „Ieguldījums jaunatnē sabiedrībai ir vissvarīgākais. Kopš iniciatīvas uzsākšanas 2014. gadā mēs kopā ar „Alliance for YOUth” līdzdalībniekiem jau esam nodrošinājuši vairāk nekā 450 tūkstošus darbavietu un mācību iespēju. Lepojos, ka visi kopā turpinām šo darbu.”

Arī Baltijā šī iniciatīva tiek attīstīta un katru gadu nodrošina nodarbinātības iespējas un apmaksātu praksi dažādu jomu studentiem, lai palīdzētu viņiem iegūt nepieciešamo pieredzi turpmākajai darba vietai. Pēc “Nestlé Baltics” HR vadītājas Natālijas Piparienes domām, jaunieši stiprina uzņēmumu – viņi ir uzņēmēji, kas palīdz sasniegt jaunus tirgus un segmentus, un kopumā uzturēt uzņēmumu dinamisku un konkurētspējīgu.“Nestle Baltics” birojā ik gadu ir ap 15 praktikantiem.

Uzņēmumā „Nestlé” šī kopīgā iecere ir ietverta iniciatīvā „Nestlé needs YOUth”. Tā ir programma, lai atbalstītu jauniešus profesionālajā dzīvē. Konkrētie pasākumi ir šādi.

  • Līdz 2025. gadam visā Eiropā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā nodrošināt 20 tūkstošus pirmā darba iespēju un piedāvāt 20 tūkstošus mācekļu un prakses vietu. Kopš iniciatīvas „Nestlé needs YOUth” aizsākšanas 2013. gadā uzņēmums jau ir nodrošinājis vairāk nekā 26 tūkstošus mācekļu un prakses vietu. Izolācijas laikā „Nestlé” mācekļiem rīkoja digitālās mācības, lai viņi varētu pabeigt nepieciešamo mācību programmu. Turklāt „Nestlé” īsteno virtuālās iniciatīvas, lai, par spīti Covid-19, jaunieši varētu iegūt profesionālo pieredzi.
  • Digitālās prasmes. „Nestlé” turpina izvērst YOUth e-uzņēmējdarbības akadēmiju. Programmā iesaistītie mācekļi un praktikanti iegūs plašas digitālās prasmes (meklēšana, dati, e-komercija) un pēc pabeigšanas saņems oficiālu apliecību.
  • Atbalsts agrouzņēmējdarbībai. „Nestlé” sadarbojas ar jaunajiem lauksaimniekiem, lai izplatītu ilgtspējīgas lauksaimniecības praksi. „Nestlé” nolūks ir nostiprināt programmas ar lauksaimniekiem, lai paātrinātu pāreju uz oglekļa ziņā neitrālu pārtikas piegādes ķēdi. Tas palīdzēs „Nestlé” līdz 2050. gadam panākt siltumnīcefektu izraisošo gāzu izplūdes nulles līmeni.
  • „Gatavības darbam” tiešsaistes pasākumi. „Nestlé” turpinās rīkot un piedalīties digitālajos vakanču gadatirgos un semināros, lai atbalstītu jaunos darba meklētājus. Spānijā un Portugālē „Nestlé” rīko tiešsaistes mācības jauniešiem, kas strādā viesnīcās, restorānos un kafejnīcās, lai atbalstītu viņus jaunu prasmju apguvē.
  • Uzņēmējdarbības veicināšana. EY vadībā „Nestlé” un „Alliance for YOUth” apvieno spēkus ar Eiropas lielāko uzņēmējdarbības izglītības sniedzēju „Junior Achievement Europe”, lai palīdzētu jaunajiem eiropiešiem iegūt uzņēmējdarbības prasmes. Izmantojot šo sadarbību, pēdējos trijos gados vairāk nekā 550 studenti jau ir ieguvuši starptautisko kvalifikāciju „Entrepreneurial Skills Pass”.

Klimata pārmaiņas un digitālā pārveide ir tikai pāris no daudzajām problēmām, ar ko saskaras sabiedrība. Ar šiem pasākumiem „Nestlé” vēlas nodrošināt jaunajai paaudzei nepieciešamās prasmes, lai dotu iespēju risināt šīs problēmas. „Nestlé” un „Alliance for YOUth” regulāri sniegs jaunāko informāciju par savām saistībām un darbību.

Papildu informācija

 

Par „Alliance for YOUth”

„Nestlé” 2014. gadā izveidotā „Alliance for YOUth” ar māceklību un praksi cenšas sniegt jauniešiem nozīmīgas darba iespējas un pieredzi. Turklāt uzņēmums rosina darbiniekus piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē un palīdzēt jauniešiem sagatavoties darbam, piedāvājot praktiskus padomus, konsultācijas par CV un sagatavošanu pārrunām. „Alliance for YOUth” līdzdalībnieki ir rosīgi Eiropas Komisijas Eiropas Māceklību alianses dalībnieki, kas, būdami aktīvi profesionālās izglītības vēstnieki, visā Eiropā popularizē māceklību un mācības.

Līdzdalībnieku vidū Eiropā ir darbaspēka risinājumu sniedzējs „Adecco Group”, apdrošinātājs AXA, transnacionālais telesakaru uzņēmums BT, starptautiskā pārtikas grupa „Cargill”, transnacionālais būvmateriālu uzņēmums „Cemex”, loģistikas grupa „DS Smith”, mēraparātu un procesu automatizācijas uzņēmums „Endress+Hauser”, pasaules enerģētikas tirgus dalībnieks „Engie”, profesionālo pakalpojumu organizācija EY, sociālo tīklu uzņēmums „Facebook”, smaržvielu un aromatizētāju firma „Firmenich”, tehnoloģiju uzņēmums „Microsoft”, pārtikas un dzērienu ražotājs „Nestlé”, patērētāju analīzes grupa „Nielsen”, komunikācijas firma „Publicis Groupe”, tehnoloģiju firma „Salesforce”, ķimikāliju un progresīvo materiālu uzņēmums „Solvay” un starptautiskā juridiskā firma „White & Case”. Pašlaik „Alliance for YOUth” ir pievienojušies vairāk nekā 300 uzņēmumi visā Eiropā.

 

[1] Saskaņā ar „Eurostat” 2020. gada 1. oktobra ziņu izlaidumu „Eiropas rādītāji” https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519