Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Feb 28, 2020

„Nestlé” atzīmēts 2020. gada „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā

„Nestlé” saņēmis atzinību 2020. gada „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā (GEI) par uzņēmuma caurredzamību dzimumu līdztiesības pārskatos un sieviešu līdztiesības veicināšanu. Tas uzsver „Nestlé” centienus dot iespēju sievietēm visā pievienotās vērtības veidošanas ķēdē un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem darbiniekiem.

GEI atsauces indekss mēra dzimumu līdztiesību piecos galvenajos virzienos: sieviešu līderība un talantu virzīšana, atbilstoša samaksa un dzimumu atalgojuma paritāte, iekļaujoša kultūra, seksuālas uzmākšanās novēršanas politika un sievietes atbalstošs zīmols. „Nestlé” daudzveidības un integrācijas programmas joprojām ir labākās nozarē lielākajā daļā šo virzienu.

„Esam pagodināti, ka atkal esam iekļauti „Bloomberg” dzimumu līdztiesības indeksā. Tā ir atzinība nozīmīgajiem pasākumiem, ko mēs veicam, lai sasniegtu dzimumu līdzsvaru un padarītu „Nestlé” par vēl iekļaujošāku darbavietu. Nesen mēs ieviesām jaunu Starptautisko vecāku atbalsta politiku, atzīstot, ka vecāku lomu vairs nenosaka tikai pēc dzimuma. Saskaņā ar šo politiku bērna kopšanas atvaļinājums primārajiem aprūpētājiem ir pagarināts no līdzšinējām 14 nedēļām līdz 18 nedēļu pilnīgi samaksātam atvaļinājumam, nosakot vismaz četru nedēļu atvaļinājumu sekundārajiem aprūpētājiem,” sacīja „Nestlé” grupas cilvēkresursu vadītāja Beatrise Gijoma-Grābiša.

„Nestlé” jaunās Starptautiskās vecāku atbalsta politikas pamatā ir uzņēmuma centieni izveidot iekļaujošāku darbavietu. Pagājušajā gadā „Nestlé” izstrādāja rīcības plānu, lai līdz 2022. gadam palielinātu sieviešu skaitu augstākās vadības amatos visā pasaulē.

Dzimumu līdzsvars ir galvenais elements „Nestlé” pieejā daudzveidībai un iekļaušanai. Tas ir „Nestlé” kultūras neatņemama sastāvdaļa.

Article Type