Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Kovas 06, 2019

„Nestlé“ ženkliai padidins moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose

„Nestlé“ ženkliai padidins moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose

„Nestlé“ parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama padidinti moterų skaičių vyresniųjų vadovų pareigose visame pasaulyje. Tai – vienas svarbiausių „Nestlé“ įsipareigojimų, siekiant įmonėje užtikrinti lygias galimybes visiems.

Pastaraisiais metais „Nestlé“ padarė ženklią pažangą, didindama moterų skaičių vadybinėse pozicijose - šiandien 43 proc. tokių pareigų užima moterys. Dar vienas „Nestlé“ prioritetas lyčių pusiausvyros skatinimo plane - didinti moterų proprociją tarp 200 aukščiausių vadovaujančių pozicijų įmonėje –  nuo dabartinių 20 proc. iki 30 proc. 2022 metais. Šis sprendimas leis „Nestlé“  toliau siekti lyčių lygybės įmonėje.  Pasak Marko Schneiderio, „Nestlé“ generalinio direktoriaus, tokie žingsniai yra paprasčiausiai būtini.  „Esame įsitikinę, jog daugiau moterų bendrovėje, sustiprins mūsų socialinio įtraukimo kultūrą ir padės „Nestlé“ tapti dar geresne kompanija. Siekdami būti atskaitingi, mes sau nustatome išmatuojamus tikslus. Žinome, kad lyčių pusiausvyros stiprinimas lems geresnius sprendimus, daugiau naujovių ir didesnį darbuotojų pasitenkinimą“, - „Nestlé“ generalinis direktorius. „Nestlé“ integravo lyčių pusiausvyros principą visose savo žmogiškųjų išteklių praktikose. Neseniai bendrovė buvo įtraukta į 2019 m. „Bloomberg“ lyčių lygybės indeksą (GEI).   Lyčių pusiausvyros skatinimo plane yra numatyti šie konkretūs veiksmai: 

• Didinama parama vadybininkams, jog šie skatintų socialiai įtraukiančią darbo aplinką, paraleliai užtikrinant, kad jie būtų mokomi vertinti nesivadovaujant išankstinėmis nuostatomis;

• Skatinimas naudotis mokama „Nestlé“ tėvystės atostogų programa ir lanksčia darbo politika visose „Nestlé“ veikiančiose įmonėse;

• Patarimų ir rėmimo programų stiprinimas, siekiant parengti didelį potencialą turinčias moteris vadovaujančioms pareigoms;

• Didesnio moterų skaičiaus įdarbinimas vyresniųjų vadovų pareigose;

• Vyresniųjų vadovų rezultatų peržiūrėjimas, siekiant skatinti lyčių pusiausvyrą ir užtikrinti pažangą;

• Tolesnės pastangos užsitikrinti vienodą darbo užmokestį ir panaikinti darbo užmokesčio skirtumus tarp lyčių;

• Kasmetinės ataskaitos apie pažangą teikimas. 

„Nestlé“  lyčių pusiausvyros skatinimo planas stiprina mūsų esamą įsipareigojimą didinti lyčių pusiausvyrą darbo aplinkoje. Esame įsitikinę, kad visi, tiek, vyrai, tiek moterys, atliks svarbų vaidmenį skatinant lyčių lygybės ir kuriant geresnes darbo sąlygas“, - teigia Béatrice Guillaume-Grabisch, grupės žmogiškųjų išteklių ir verslo paslaugų teikimo vadovo pavaduotoja.  Lyčių pusiausvyra yra pagrindinis komponentas  „Nestlé“ požiūryje į įvairovę ir integraciją. Tai yra neatskiriama įmonės kultūros dalis ir yra vienas esminių būdų, kuriais „Nestlé“ įgyvendina savo tikslus ir vertybes.

 

 

Article Type