Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Apr 12, 2012

„Nestlé“ 2011 m. bendrosios vertės kūrimo ataskaitos įvertinimas

„Nestlé“ 2011 m. bendrosios vertės kūrimo ataskaita įvertinta GRI A+ balu
„Nestlé“ įsitikinusi, kad norint užtikrinti ilgalaikę verslo sėkmę, vertė turi būti kuriama ne tik akcininkams, bet ir visuomenei. Mes vadiname tai bendrosios vertės kūrimu. Bendrosios vertės kūrimo ataskaitose siekiame skaidriai pateikti informaciją apie ilgalaikę teigiamą įtaką visuomenei ir nurodyti, kaip tai neatsiejama nuo ilgalaikės verslo sėkmės.

Visiškai neseniai pateikėme visuotinę bendrosios vertės kūrimo ataskaitą, kurioje nurodėme, ko pasiekėme ir su kokiais iššūkiais susidorojome pagrindinėse savo veiklos srityse: maisto, vandens ir kaimo plėtros. Joje taip pat apžvelgėme savo veiklą aplinkos tvarumo ir atitikties srityse.

Šiais metais mes siekėme GRI A + lygio ir su džiaugsmu pranešame, kad esame pirmoji pasaulyje tai įvykdžiusi maisto įmonė. 

Mūsų ataskaitose apžvelgtos ne tik su vandeniu, maistu ir kaimo plėtra susijusios tikslinės CSV sritys, bet ir nauji aspektai: žmonių teisės, įvairovė, klimato kaita, biologinė įvairovė ir korupcija. 

Jei norite perskaityti visą ataskaitą, apsilankykite svetainėje adresu:
http://www.nestle.com

Šių metų ataskaitos santraukoje didžiausias dėmesys skiriamas su vandeniu susijusiam iššūkiui, kurį „Nestlé“ prisiėmė. Vandeniui skirta ataskaitos skiltis atitinka „UN Global Compact’s CEO Water Mandate“ struktūrą, nes savo siekius išdėstėme vadovaudamiesi pagrindiniais minėto įsipareigojimo aspektais (viešosios politikos, kolektyvinės veiklos, tiesioginių veiksmų, tiekimo grandinės ir bendruomenės įtraukimo).

Jei norite perskaityti ataskaitos suvestinę, apsilankykite svetainėje adresu: http://www.nestle.com/Media_Center/Interactive_CSV_2011/index.html#/1/

Visą bendrosios vertės kūrimo medžiagą, įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus ir atvejų analizes, galima rasti svetainėje adresu: www.nestle.com/csv

Daugiau informacios apie bendrosios vertės kūrimą galite rasti čia.

Tikimės, kad ataskaita bus įdomi ir informatyvi. Laukiame jūsų komentarų ir nuomonių.

Article Type