Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Vasaris 14, 2013

2012 finansiniai metai: geri visos grupės veiklos rezultatai, vėl pasiekti „Nestlé“ modelio rodikliai

 • Pardavimas siekė 92,2 milijardo CHF, padidėjo 8,6 milijardo CHF (arba 10,2 %).

 • 5,9 % natūralus augimas, 3,1 % realusis vidinis augimas.

 • Prekybos veiklos pelnas padidėjo 11,8 % iki 14,0 milijardų CHF, marža padidėjo 20 bazinių punktų iki 15,2 %.

 • Pelnas, tenkantis vienai akcijai, padidėjo 12,2 % iki 3,33 CHF.

 • Ketinamų išmokėti dividendų suma padidėjo iki 2,05 CHF už akciją.

 • Veiklos pinigų srautas padidėjo 5,6 milijardo CHF iki 15,8 milijardo CHF.

 • 2013 m. perspektyva: natūralus augimas svyruos nuo 5 % iki 6 %, padidintas prekybos veiklos pelningumas ir pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai, pastovia valiuta.

Paul Bulcke, „Nestlé“ vadovas: „2012 m. įvykdėme savo įsipareigojimą: daugelyje sektorių pasiekti geri veiklos rezultatai – keliais pastaraisiais metais išlaikytas pelningas augimas. Prie šio augimo prisidėjo visos mūsų įmonės, veikiančios besivystančių ir išsivysčiusių šalių rinkose. Dėl mūsų sudaryto mitybos, sveikatos ir sveikatinimo produktų plano vartotojai ir toliau gavo naudos, rinkoje geriau diferencijuoti prekės ženklai, o akcininkams sukurta didesnė vertė. Pagrindą būsimam augimui padėjo mūsų darbuotojų kūrybiniai sprendimai ir inovacijos. Daugiau dėmesio skyrėme ne tik prekės ženklams. Toliau stiprinome pasaulinį mokslinių tyrimų ir plėtros tinklą, atidarėme naujus centrus Indijoje ir Kinijoje. Plėtojome naujas „Nestlé Health Science“ veiklos kryptis ir įsigijome „Wyeth Nutrition“. Investavome atsakingai ir nuosekliai, plėtėme gamybos tinklą, toliau mažinome įmonių įtaką aplinkai. Nors 2013 m. neabejotinai pateiks daug iššūkių, tikimės pasiekti „Nestlé“ modelio nustatytą natūralų 5–6 % augimą ir padidinti maržą bei pagrindinį pelną, tenkantį vienai akcijai, pastovia valiuta.“


Grupės rezultatai

Vevė, 2013 m. vasario 14 d. – „Nestlé“ finansinėje ataskaitoje nurodyta, kad pardavimas padidėjo 8,6 milijardo CHF (arba 10,2 %) iki 92,2 milijardo CHF. Natūralaus 5,9 % augimo pagrindas buvo spartus pastarųjų metų augimas. 3,1 % sudarė realusis vidinis augimas, 2,8 % – kainodara. Po kelių nepalankių metų iš užsienio valiutų kursų pokyčių uždirbta 1,7 % viso pardavimo dydžio suma, o iš įsigijimų (aktyvų išpardavimų) – dar 2,6 %.


 • Grupės prekybos veiklos pelnas siekė 14,0 milijardų CHF ir padidėjo 1,5 milijardo CHF (arba 11,8 %). Prekybos veiklos pelningumas sudarė 15,2 % ir padidėjo 20 bazinių punktų (arba 10 bazinių punktų pastovia valiuta).

 • Parduotų prekių išlaidos nukrito 30 bazinių punktų, o platinimo išlaidos – 20 bazinių punktų. Taikant „Nestlé“ nuolatinio tobulėjimo programą sutaupyta daugiau nei 1,5 milijardo CHF, sutaupyta ir ankstesniais metais.

 • Daugiau dėmesio skirta ne prekės ženklų rinkodarai: bendrosios rinkodaros išlaidos padidėjo 30 bazinių punktų. Pirkėjų patiriamos išlaidos pakilo apie 8 % pastovia valiuta.M

 • Administracinės sąnaudos padidėjo 20 bazinių punktų, nors praėjusiais metais dėl 2011 m. įvykdyto senatvės pensijos planų restruktūrizavimo buvo sumažėjusios 80 bazinių punktų.

 • Grynasis pelnas padidėjo 1,1 milijardo CHF iki 10,6 milijardo CHF, o pelnas, tenkantis vienai akcijai, pakilo 12,2 % iki finansinėje ataskaitoje nurodyto 3,33 CHF. Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai, pastovia valiuta padidėjo 7,5 %.

 • Padidinome veiklos pinigų srautą 5,6 milijardo CHF iki 15,8 milijardo CHF, daugiausia dėl svaraus apyvartinio kapitalo padidinimo.


Veiklų apžvalga


 • „Nestlé“ grupės augimas apėmė įvairias kategorijas ir geografinius regionus: 5,9 % natūralus augimas užfiksuotas Amerikoje, 2,4 % – Europoje, 10,3 % – Azijoje, Okeanijoje ir Afrikoje.

 • Nepaisant daug iššūkių keliančios prekybos išsivysčiusiose valstybėse, dėl produktams, sistemoms ir patekimo į rinką būdams pritaikytų inovacijų pasiektas 2,5 % natūralus augimas. Besivystančių šalių rinkose augome 11 % ir pasiekėme 39,3 milijardo CHF pardavimo rodiklį.

 • Ėmėmės tolesnių veiksmų, kad sustiprintume savo kaip patikimo mitybos, sveikatos ir sveikatinimo produktų lyderio padėtį. Ir toliau keitėme produktų receptūrą, kad jie būtų sveikesni ir skanesni. Siekdami pasiūlyti gerus maisto produktus, vystyti sprendimus ir taip padėti žmonėms gydytis su mityba susijusias ligas, paskirstėme mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgas. Ir toliau kūrėme partnerystės ryšius su organizacijomis, aktyviai kovojančiomis su neužkrečiamų ligų plitimu. Įsigijome „Wyeth Nutrition“ ir naują „Nestlé Health Science“ skirtą įrangą. Iškilmingai atidarėme „Nestlé“ sveikatos mokslų institutą, Kinijoje įsteigėme du naujus mokslinių tyrimų ir plėtros padalinius, Indijoje – vieną naują mokslinių tyrimų ir plėtros centrą, o Šveicarijoje atidarėme pasaulinį klinikinių bandymų centrą.


Europos zona


Pardavimas – 15,4 milijardo CHF, 1,8 % natūralus augimas, 1,1 % realusis vidinis augimas; 15,7 % prekybos veiklos pelningumas, 10 bazinių punktų daugiau.

 • Europos zonoje pardavimas augo Vakarų ir Vidurio / Rytų Europoje – tai įrodymas, kad net ir daug iššūkių keliančioje prekybos aplinkoje yra galimybių pasiekti aukštesnį nei vidutinis rinkos augimą ir padidinti rinkos dalį.

 • Toliau augome Vakarų Europoje, nuo praėjusių metų išlaikydami augimo tempą. Dėl šio augimo, kurį paspartino tvirtas inovacijų kanalas ir gerai apgalvoti efektyvumo didinimo būdai, šioje zonoje galime daugiau investuoti į prekės ženklus ir padidinti maržą. Dėl šios priežasties 2013 m. turėtume išlaikyti augimo tempą. Prekybos sąlygos Graikijoje ir Ispanijoje buvo itin prastos, bet ir ten sugebėjome pasiekti augimą. Be to, gerokai augome Didžiojoje Britanijoje. Ten puikūs rezultatai pasiekti greitai augančiuose internetinės prekybos, plataus vartojimo prekių ir prekybos nukainotomis prekėmis kanaluose. Prancūzijoje padidinome daugelio kategorijų produktų rinkos dalį. Šioje zonoje Nescafé Dolce Gusto produktai ir toliau daugiausia prisidėjo prie augimo, o daugelyje rinkų Maggi produktų pardavimo rezultatai taip pat buvo geri. Aukščiausios kategorijos gyvūnų priežiūros prekės, ypač Felix, Gourmet, Proplan ir Purina ONE, skatino gyvūnų priežiūros prekių – kito daugiausia augimą lėmusio segmento – pardavimą.

 • Vidurio ir Rytų Europoje sustiprinome konkurencinę padėtį kavos ir gyvūnų priežiūros produktų segmentuose ir padidinome vietinius gamybos ir platinimo išteklius. Rusijoje ir toliau didėjo augimo tempas, o Nescafé, ledų ir šokolado produktai šioje šalyje pasiekė gerą realiojo vidinio augimo rodiklį. Kitose regiono dalyse taip pat pasiekti geri veiklos rezultatai.

 • Europos zonos prekybos veiklos pelningumas dėl augimo ir gero sąnaudų valdymo padidėjo 10 bazinių punktų ir buvo pasiektas didinant investicijas į prekės ženklus. Šis augimas užfiksuotas po 2011 m. pasiekto 230 bazinių punktų pagerėjimo.


Nestlé Waters


Pardavimas – 7,2 milijardo CHF, 6,4 % natūralus augimas, 4,9 % realusis vidinis augimas; 8,9 % prekybos veiklos pelningumas, 90 bazinių punktų daugiau.

„Nestlé Waters“ ir toliau demonstravo gerus veiklos rezultatus, toliau stiprino padėtį Šiaurės Amerikos ir Europos išsivysčiusių šalių rinkose ir didina veiklos mastą besivystančiųjų šalių rinkose. Prie šio augimo prisidėjo puikūs aukščiausios kokybės prekės ženklų produktų – S.Pellegrino ir Perrier – pardavimo rezultatai. Nestlé Pure Life sustiprino lyderio padėtį pasaulyje, prie to prisidėjo jos aukščiausios kokybės produktų linijos didelis dviženklis pardavimo augimo rodiklis, tad sveiki produktai iš vandens daugiausia lemia į tarą pilstomo vandens kategorijos produktų pardavimo augimą.


Nestlé Nutrition


Pardavimas – 7,9 milijardo CHF, 6,7 % natūralus augimas, 3,0 % realusis vidinis augimas; 19,2 % prekybos veiklos pelningumas, 80 bazinių punktų mažiau.

2012 m. užfiksuoti geri kūdikių mitybos produktų pardavimo rodikliai, ypač besivystančiųjų šalių rinkose, įskaitant Braziliją, Rusiją, Indiją ir Kiniją bei Afriką: pieno mišinių ir košių pardavimo augimas dviženklis. Nepaisant mažo gimstamumo, įmonė pasiekė augimą išsivysčiusių šalių rinkose, o gerus veiklos rezultatus ypač demonstravo Prancūzijoje ir JAV, kuriose padidino rinkos dalį. Inovacijoms priskirtas pasaulinis pilvo skausmų nesukeliančių pieno mišinių, Gerber pakuočių ir ilgai negendančių kūdikių jogurtų JAV išleidimas į rinką. Lapkričio mėn. užbaigta „Wyeth Nutrition“ įsigijimo procedūra, todėl pagrindinėse besivystančių šalių rinkose sustiprės materialinė padėtis ir ištekliai, taigi padidės maisto pramonės verslo augimo perspektyva.


Kitos veiklos


Pardavimas – 13,9 milijardo CHF, 8,7 % natūralus augimas, 6,5 % realusis vidinis augimas, 17,2 % prekybos veiklos pelningumas, 40 bazinių punktų daugiau.


 • Nestlé Professional augo išsivysčiusių šalių rinkose, besivystančių šalių rinkose jos augimas buvo dviženklis, o prie tokio augimo prisidėjo maisto ir gėrimų produktai. Gėrimų versle fiksuotas geras bendrasis augimas, kurį paskatino dviženklis sistemų sprendimų augimo rodiklis, – pardavimas iš šios veiklos dabar siekia 1 milijardą CHF. Tokia suma užfiksuota pirmą kartą. Nescafé Alegria produktais prekiaujama daugiau nei 60 rinkų, o Nescafé Milano – daugiau nei 30 rinkų, plečiamasi į kitas rinkas. Be to, įspūdingai augo maisto pramonės verslas, o šį augimą skatino saldžių ir aštrių skonių produktų inovacijos bei glaudus bendradarbiavimas su pirkėjais.

 • Nespresso ir vėl fiksavo puikius veiklos rezultatus ir dviženklį augimą. Įmonė ir toliau stiprino padėtį Europoje bei greitai plėtėsi Azijos Ramiojo vandenyno regione ir Amerikoje. Inovacijoms priskirti penki nauji „Grand Cru“ kavos produktai ir du nauji aparatai: Maestria ir U. Atidarytos 52 naujos išskirtinės parduotuvės, jų tinklas peržengė 300 parduotuvių ribą 48 šalyse, o „Nespresso“ klubo nariams pradėtos teikti naujos paslaugos. „Nespresso“, naudodama unikalią programą AAA Sustainable Quality, išgavo daugiau nei du trečdalius žaliosios kavos kiekio ir perdirbo 75 % atliekų, nors tokį kiekį buvo planuojama perdirbti per vienus metus.

 • Nestlé Health Science toliau formavo savo kanalą ir išteklius: investavo į „Accera“ ir kartu su „Chi-Med“ grupe įkūrė bendrąją įmonę „Nutrition Science Partners“. Iškilmingai atidarytas „Nestlé“ sveikatos mokslų institutas. Nors kai kuriose Pietų Europos šalių rinkose aplinka, kurią paveikė sveikatos išlaidų atlyginimo planų pakeitimai, kėlė daug iššūkių, pasiekti geri produktų portfelio veiklos rezultatai. Produktų inovacijos ir jų išleidimas į rinką buvo naudingi senstančių žmonių sveikatos priežiūros bei intensyviosios slaugos ir chirurgijos sritims.

 • Cereal Partners Worldwide pasiekė dviženklį augimą besivystančių šalių rinkose. Jis atsvėrė jos kategorijų produktų pardavimo nežymų augimą išsivysčiusių šalių rinkose. Užbaigtas Beverage Partners Worldwide pergrupavimas. Vaistus gaminančios bendrosios įmonės Galderma ir Laboratoires innéov kartu pasiekė vienaženklį vidutinį augimą.


Teigiama 2013 m. perspektyva


Panašu, kad 2013 m. aplinka kels tiek pat iššūkių, kiek jų patirta 2012 m., tačiau 2013 m. ir vėl turėsime galimybių išnaudoti savo konkurencinius pranašumus, pasiekti augimą ir patirti nuolatinio tobulėjimo visoje grupėje teikiamą naudą. Taigi 2013 m. tikimės pasiekti „Nestlé“ modelio rodiklius: natūralų 5–6 % augimą, padidintą prekybos veiklos pelningumą ir pagrindinį pelną, tenkantį vienai akcijai, pastovia valiuta. Taip pat sieksime pagerinti kapitalo efektyvumą.

Article Type