Nestlé kiirendab avalike lubaduste pingutusi: on aeg veelgi rohkem teha

Net Zero Roadmap

Nestlé on valdava osa oma avalikest lubadustest täitnud ning kiirendab pingutusi planeedile ja kogukondadele jätkusuutliku tuleviku loomiseks. See hõlmab endas 2020. aastal tutvustatud Net Zero Roadmap initsiatiivi ja veel mitmeid käimasolevaid projekte nii Balti riikides kui ka ülemaailmselt.

Nestlé kinnitab 2020. aasta Creating Shared Value (CSV) ja Sustainability Report aruandes, et eelmisel aastal lõppes ettevõte jaoks mitmete avalike lubaduste ajaraam. Nestlé on suurema osa nendest lubadustest täitnud, mis on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals) ning keskenduvad täiskasvanute ja laste tervislikuma elu edendamisele, parandades elukvaliteeti kogukondades, kus Nestlé tegutseb ning kaitseb ja taastab keskkonda. Aruandes seletatakse ka lähemalt, kuidas Nestlé kavatseb täita lüngad vähestes allesjäänud lubadustes.

Märkimisväärseimate saavutuste seas on järgmised:

  • Alates 2016. aastast on turule toodud üle 4900 toidu- ja joogitoodet tulevastele ja uutele emadele, imikutele ja lastele, näiteks taimsed alternatiivid. Samal ajaperioodil on 80 miljonit last saanud toitumisalast koolitust;
  • Kasvuhoonegaaside heitkogused oma tegevuste raames (1. ja 2. ulatuses) on alates 2010. aastast vähenenud 37% võrra;
  • 90% ettevõtte peamistest metsadest saadud toodetest, nagu palmiõli, paberimass ja paber, soja, liha ja suhkur, on 2020. aasta detsembri seisuga raadamisest vabaks tunnistatud;
  • Alates 2012. aastast on ligi 130 000 last kaitstud lapstööjõu ohu eest läbi sissetulekut teenivate tegevuste, kooliklasside ühendamise ning koolide renoveerimise ja ehitamise.
 

Balti riigid jätkavad partnerlust

Baltimaades jätkab Nestlé koostööd Sveikatiada liikumisega Leedus, mis ühtib ettevõtte initsiatiiviga Nestlé for Healthier Kids. 2010. aastal loodud liikumine on õpetanud lastele tervislikke eluviise ning on aidanud noorematel põlvkondadel kujundada tasakaalustatud toitumise ja trenni tegemise harjumusi. Liikumine suureneb iga aastaga ja 2021. aastal osaleb selle üleriigilises projektis üle 1230 kooli ja lasteaia. 

Hetkel uurib Nestlé Baltikum võimalusi laiendada Nestlé for Healthier Kids liikumist Eestisse ja Lätti. Nestlé ülemaailmne eesmärk on aidata igal aastal 50 miljonil lapsel tervislikumalt elada.

Teine algatus, mis on alates 2014. aastast edukat minekut näidanud, on ettevõtluspõhine liikumine Alliance for YOUth, milles Nestlé teeb koostööd valitsuste, sihtasutuste, noorteorganisatsioonide, akadeemiliste ringkondade ning erasektoriga, et valmistada noori ette töömaailmasse sisenemiseks. Siiamaani on liikumine toetanud kümme miljonit noort ja praeguseks eesmärgiks on luua 300 000 töövõimalust noortele inimestele 2025. aastaks. Balti riikides viiakse algatust ellu läbi õpilastele töökohtade ja tasustatud praktikakohtade pakkumise Nestlé siseselt. 

Uued sihid silme ees

Creating Shared Value and Sustainabilty Report aruandes on Nestlé teatanud oma uutest tulevikulubadustest. Näiteks on ettevõte võtnud endale eesmärgi muuta kõik oma pakendid 2025. aastaks taas- või korduvkasutatavaks. Samuti kavatsetakse jõuda 2050. aastaks üle terve ettevõtte kasvuhoonegaaside täieliku nullemissioonini.

2020. aasta detsembris avaldas Nestlé nullemissioonini jõudmise tegevuskava (Net Zero Roadmap), milles on välja toodud selged eesmärgid emissioonide vähendamiseks nii ettevõtte siseselt kui ka väliselt. Selle saavutamine nõuab suurejoonelist tegutsemist üle terve väärtusahela, alates koostööst poole miljoni põllumehe ja 150 000 tarnijaga, et toetada neid taastava põllumajanduse tavade rakendamisel. Nestlé läheb oma tehastes ja kontorites üle taastuvenergiale ning otsib innovatiivseid pakendamislahendusi oma toodetele.

Alates asutamisest on Nestlé püüdnud luua väärtusi nii oma aktsionäridele kui ka ühiskonnale. Oma 2020. aasta lubaduste täitmine on järjekordne samm selles rännakus, mida Nestlé edaspidi kiirendab. Uued lubadused teatatakse hiljem käesoleval aastal.

Lisainfo jaoks lugege Nestlé Creating Shared Value and Sustainability Report: https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-03/creating-shared-value-report-2020-en.pdf

Nestlé:

Nestlé on maailma suurim toidu- ja joogifirma, kus töötab üle 230 000 töötaja. Ettevõttel on üle 2000 kaubamärgi, alates globaalsetest ikoonidest kohalike lemmikuteni ning see on esindatud 187 riigis kogu maailmas. Nestlé on tuntud selliste brändide poolest nagu Nescafé, Maggi, Nesquik, Purina, Lion, KitKat, Perrier jt.

Balti riikides asutas Nestlé oma esinduse 1996. aastal. Kuus aastat hiljem asutati Nestlé Baltics UAB, mille peakontor asub Vilniuses.