„Nestlé“ metinė Bendrosios Vertės Kūrimo ataskaita


Sau 2, 2012

Dar viena kovo mėnesį paskelbta ataskaita – tai „Nestlé“ Bendrosios vertės kūrimo (angl. Creating Shared Value) veiksmų apžvalga. Joje akcentuojamas 2011 m. orientyras – vanduo – kuriam vykdant įvairias programas ir tyrimus, šiais metais skirta daugiausia dėmesio. Ataskaitoje skelbiami „Nestlé“ ilgalaikės perspektyvos planai siekiant daryti įtaką visuomenei, gerinti jos gyvenimo sąlygas. Rūpinimasis aplinka bei visuomenei aktualiomis temomis sietini su noru būti pasitikėjimą, pagarbą keliančia ir socialiai atsakinga įmone. 

2011 m. „Nestlé“ Bendrosios vertės kūrimo ataskaita anglų kalba pateikiama čia:

http://www.nestle.com/csv/Pages/Homepage.aspx