Nestlé astub võitlusse noorte tööpuudusega

To Press Releases listnov 15, 2013

Firma Nestlé alustab Euroopas laiaulatuslikku kampaaniat, mis on mõeldud noorte tööpuuduse vähendamiseks. Mõistes, et selle probleemi lahendamisel ainuüksi valitsuste pingutustest ei piisa, algatab Nestlé projekti, mis järgmise kolme aasta jooksul noorte tööpuudusega võitlemisse oma märkimisväärse panuse annab.

Noorte suur tööpuudus on tänapäeva Euroopa üks kõige teravamaid valupunkte. Statistika väidab, et Euroopas ei ole tööd iga neljandal kuni 30-aastasel noorel. Mõnedes Lõuna-Euroopa riikides ulatub noorte tööpuudus koguni 50 protsendini.

Mõistes, et noorte tööpuuduse kõrge tase võib muutuda raskeks sotsiaalseks kriisiks, algatab firma Nestlé projekti „Nestlé Needs YOUth“, mille käigus kaasatakse tööturule umbes 20 000 kuni 30-aastast noort kogu Euroopast. Pooltele neist kavatsetakse luua alalised töökohad, ülejäänud 10 000 noorel avaneb võimalus osaleda praktikal ning äriga lähemat tutvust teha, see aga annab eeliseid oma koha otsimisel tööturul.

15. novembril Ateenas, algatuse „Nestlé Needs YOUth“ teostuslepingut allkirjastades, ütles Nestlé tegevdirektor Euroopas Laurent Freixe, et noorte tööpuuduse vähendamine on määrav tingimus, kui soovime, et Euroopa majandus ning koos sellega ka seal tehtav äri kasvaks.

„Kui me soovime Euroopas ka edaspidi kasvada ja investeerida, peame tegema kõik, mida suudame, noorte inimeste oskuste tugevdamiseks ja arendamiseks ning noorukite tööleidmise võimaluste parandamiseks, vaatamata nende hariduse tasemele,“ rääkis L. Freixe.

Seepärast ei ole algatus „Nestlé Needs YOUth“ orienteeritud mitte ainult ülikoolide lõpetajatele, vaid loob võimalusi ka kesktaseme kooli lõpetanud noortele.

Programmis osalevatel noortel eurooplastel avaneb võimalus end leida ja karjääri alustada erinevatel Nestlé tegevusaladel: tootmises, tehnikas, halduses, müügis, turunduses või rahanduses. Nestlé spetsialistid korraldavad noortele ka koolitusi, kus saadud teadmised töö otsimisel kasuks tulevad.

„Erasektor on suurimaks tööandjaks nii Eestis kui ka kogu Euroopas, seepärast on ärimaailma panus noorte tööpuuduse probleemi lahendamisse ülimalt oluline. Firma Nestlé on uhke oma pikaajaliste traditsioonide üle ülikooli või kesktaseme kooli lõpetanud noorte tööle võtmisel. Praegu aga saame ja peame tegema veelgi rohkem, aitamaks noortel inimestel tööd leida,“ ütles Nestlé Balticsi peadirektor Marie Doušova.

Programmi „Nestlé Needs YOUth“ raames korraldatakse Eestis seminare ja vestlusi, kus Nestlé spetsialistid jagavad noortega oma nägemusi tööturu kohta, annavad nõu tööhõive osas ning aitavad koostada CVd, mis võimalikele tööandjatele muljet avaldaks. Noorukeid kutsutakse ka Nestlé avatud uste päevadele, kus nad ettevõtte tegevuse peensustega tutvuda saavad.

„Nestlé töötajad osalevad koolide, kõrg- ja ülikoolide üritustel. Nad annavad noortele nõu, kuidas töövestlusteks valmistuda ja sobivat CVd koostada ning aitavad paremini mõista, mida tööandjad noortelt inimestelt ootavad,“ rääkis M. Doušova.

Eesti majandusteadlased ütlevad, et ettevõtete niisugused projektid, nagu seda on „Nestlé Needs YOUth“, on ülimalt teretulnud, kuna ainuüksi koolipink ega ülikooliauditoorium noori tööturuks ette ei valmista. Edukaks töö leidmiseks on vaja ka oskusi.