Rahvusvaheline veepäev


märts 22, 2016

 

"Hea toit, hea elu" on meie lubadus inimestele kogu maailmas. Oma lubaduse pidamiseks peame aga olema kindlad, et meie pakutavad tooted ja teenused on kõrge kvaliteediga ja tervisele ohutud. Lisaks on meie üheks kindlaks sihiks kasutada vett nii efektiivselt kui võimalik.

Prognooside kohaselt kulub aastaks 2030 kogu maailmas 40% rohkem vett, kui seda juurde toodetakse. Maailma suurima toidutootjana saame märkimisväärselt panustada, et säästa vett. Seda mitte ainult tootmises, vaid ka tarneahelas ja igal pool mujal kus see on võimalik.

Meie ülesandeks on säästa vett. Siin on kümme tegevust kuidas me seda teeme.

  1. Töötleme ümber või kasutame vett uuesti

Reovesi meie Vietnami kohvitehases filtreeritakse ja kasutatakse samas tehases uuesti. 2015. aastal töötlesime ümber 7,7 miljonit kuupmeetrit vett.

  1. Vähendame vee hulka, mis kulub toodete valmistamiseks

Tänasel päeval kasutame ühe tonni toidu tootmiseks 41% vähem vett kui 10 aastat tagasi. Meie tehastes üle maailma on pooleli 362 veesäästmise projekti, tänu millele peaks kuluma aastas 1,7 miljonit kuupmeetrit vett vähem.

  1. Uute tehnoloogiate pilootprojektid

Vietnamis koolitame põllumehi kasutama veesäästlikke tehnoloogiaid, kuidas kohviistandustes efektiivsemalt põldusid niisutada ja veekasutuse kohta andmeid koguda. Samuti töötame koostöös kohalike teadlastega välja ilmaennustusmudelit, mis annaks põllumeestele värske prognoosi iga kuue tunni tagant.

  1. Võtame kasutusele uusi tehnoloogiaid, millega jahutada tootmishooneid

Uus jahutuse süsteem meie Assooridel asuvas tehases hoiab aastas kokku rohkem kui 240 olümpiasuuruses ujumisbasseini täit vett, mis varasemalt kulus tehase jahutamiseks.

  1. Julgustame koostööpartnereid kasutama veesäästlikke lahendusi

Alustasime India Karnatka tehases pilootprojektiga, mille eesmärgiks on kohalike põllumeeste harimine efektiivsemate põlluharimise tehnoloogiate kasutamiseks. Kohaliku kogukonna ühtne eesmärk aitab saavutada paremini pikaajalisi veekasutuse eesmärke.

  1. Rajame Californiasse "null vee" tehase

Me muudame Modesto tehast Californias nõnda, et kõik piimast eraldatud vesi töödeldakse ümber ja kasutatakse uuesti. 2016. aasta lõpuks säästame 98 000 kuupmeetrit vett igal aastal.

  1. Aitame põllumeestel vett säästa

Panamas oleme alustanud projektiga, mille tulemusena saavad kohaliku piimafarmerid ligipääsu puhtale allikaveele. See tähendab, et põllumehed saavad loomi hoida parema tervise juures pika põuaperioodi jooksul. Muudatus on tõstnud piimatootlikkust 10%.

  1. Puhta vee ja sanitaartingimuste tagamine

Elevandiluurannikul on Nestlé ja punase risti organisatsioonide koostöö tulemusena ligi veerand miljonil inimesel ligipääs puhtale veele. Nestlé on punase ristiga teinud koostööd alates 2002. aastast ning see jätkub vähemalt aastani 2019.

  1. Parandame ligipääsu puhtale veele

Nestlé on Pakistanis loonud seitsme tehase juurde avalikud joogivee allikad.

  1. Harime järgmist põlvkonda

Argentiinas annavad Nestlé vabatahtlikud koolides keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse teemalisi tunde.