Nestlé’i uurimisinstituudi teadlaste järeldused: vesi soodustab vaimset tegevust ja mälu


juuli 21, 2017

Nestléi uurimisinstituudi ja California ülikooli teadlased tegid kindlaks, et piisava veehulga tarbimine võib soodustada kognitiivset funktsiooni ja mälu ning aidata paremini keskenduda. Seetõttu on soovitatav iga päev juua organismi vajaduste rahuldamiseks piisav kogus vedelikku.

Tervisliku toitumise ja eluviiside asjatundjad rõhutavad alati vee piisava tarbimise tähtsust. Vee kasulikkus organismile, täpsemalt vaimsele tegevusele, on teaduslikult tõestatud.

„Nestlé’i uurimisinstituudi ja California ülikooli teadlaste ühine eesmärk oli kindlaks teha, millist mõju avaldab organismile ebapiisav ja piisav vedeliku tarbimine. Uuriti, milline mõju on veel 9–12-aastaste laste kognitiivsele funktsioonile, mälule ja keskendumisvõimele. Selgitati välja, et need lapsed, kes joovad päeva jooksul piisavalt vett, lahendavad paremini vaimseid ülesandeid ja mälu arendavaid teste, seega võivad nad saavutada ka paremaid õpitulemusi.

„Meie uuringu tulemused kinnitasid, et vee joomine parandab laste kognitiivset funktsiooni,“ ütles California ülikooli Davise instituudi teadlane ja uuringu kaasautor Simona Ghetti.

Uuringutel osales 52 last vanusevahemikus 9–12 aastat. Igal uuringupäeval anti neile erinevas koguses vett juua, et uurida, kuidas veehulk mõjutab erinevate kognitiivsete ülesannete ja testide lahendamisvõimet. Teadlased jälgisid laste hüdratatsiooniastet nende uriinianalüüside tulemuste alusel, hinnates eriparameetrite muutusi.

Piisava ja ebapiisava veetarbimisega päevadel võetud proovide analüüside ja laste võimekuse võrdlemine näitas, et lapsed, kelle uriinianalüüside eriparameetrite väärtused muutusid vähem, tegid kognitiivsed testid tunduvalt paremini sel päeval, kui nad jõid rohkem vett. Tulemused näitasid, et regulaarselt piisavalt vedelikku tarbivatel lastel on parem kognitiivne funktsioon, nende töömälu toimib paremini ja nad suudavad paremini keskenduda.