Nestlé sotsiaalse vastutuse algatused 2012

apr 23, 2013

Möödunud aastal viis Nestlé läbi enam kui 100 tervisliku toitumise, mageda vee säästmise ja põllumajanduse arenguga seotud programmi. Need programmid jätkasid ettevõtte sotsiaalse vastutuse algatusi ning põhinesid jätkusuutlikkuse põhimõtetel.

Hoolitsedes selle eest, et toodang vastaks tervisliku toitumise kriteeriumidele, pööras Nestlé 2012. aastal kõige rohkem tähelepanu toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele. Tervisliku toitumise tingimustest juhindudes uuendas ettevõte eelmise aasta jooksul 6692 toodet. Praegu vastab 75,7 protsenti Nestlé toodangust täielikult firma poolt kehtestatud tervisliku toitumise printsiipidele, see aga on 1,6 protsenti enam kui 2011. aastal.

Peaaegu kolmveerand (73 protsenti) Nestlé tehastest asub maakohtades. Möödunud aastal tegi umbes 690 000 põllumeest, kelle värskeid tooteid firma toodangu valmistamisel kasutatakse, ettevõttega otsest koostööd ning varustas seda oma toodanguga.

2012. aastal teostas Nestlé 489 veesäästuprojekti, mille käigus säästeti ettevõtte tehastes 6,5 miljonit kuupmeetrit vett. Firmal on eesmärk vähendada 2015. aastaks ühe tonni toodangu valmistamiseks kuluva vee hulka 40 protsendi võrra (2005. aastaga võrreldes).

Keskonnasõbralike tegevustega säästis Nestlé möödunud aastal 47,1 kilotonni pakkematerjale. Koguni 39 ettevõtte tehast töötasid täiesti keskkonda saastamata. Nestlé võtab endale kohustuse, et 2015. aastaks töötaks sellel režiimil juba kümnendik ettevõtte tehastest.