Nestlé loob koos partneritega Euroopa noortele sada tuhat töö- ja õppevõimalust

sept 18, 2014

Juba praeguseks on 200 ettevõtet kogu Euroopas ühendanud jõud ning liitunud ettevõtte Nestlé algatatud projektiga „Alliance for YOUth“, millega püütakse lahendada noorte tööpuuduse probleem. Sellesse alliansi koondunud ettevõtted lubavad asutada lähiaastatel rohkem kui sada tuhat tööhõivevõimalust noortele üle kogu maailma.

„Alliance for YOUth“ initsiatiiviga liitunud ettevõtted võtavad enesele kohustuse teha koostööd poliitikute ja haridussektori esindajatega, et kergendada keerulise majandussituatsiooni tagajärgi, luua uusi töökohti ning anda Euroopa noortele rohkem võimalusi koha leidmiseks tööturul.

Aitab astuda professionaalide maailma

„Tööhõiveprojekt „Alliance for YOUth“, millega on juba liitunud rohkem kui 200 ettevõtet kogu Euroopas, on esimene üleeuroopaline ettevõtluspõhine liikumine, mille eesmärgiks on aidata noortel inimestel paremini valmistuda professionaalide maailma astumiseks ja samuti parendada meie noorte võimalusi tänapäeva keerulisel tööturul“, rääkis kompanii Nestlé Euroopa osakonna tegevdirektor Laurent Freixe.

Turu-uuringuid teostava ettevõtte Nielsen uusimatel andmetel arvab 23 % eurooplastest, et noorte tööpuudus on suurim probleem, millega ühiskond lähima viie või kümne aasta jooksul kokku puutub. „Alliance for YOUth“ algatatud uuringust võttis osa ligikaudu 2000 noorukit Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Hispaaniast vanuses 18 kuni 29 aastat. Ligikaudu 55 % küsitletud tööd otsivast noorest väitis, et vastutus noorte tööpuuduse eest langeb riikide valitsustele, kes ei võta käsitlusele piisavalt meetmeid selle probleemi lahendamiseks. Uuringutulemused kajastasid ka seda, et 40 % 21–24 aasta vanuseid noori tunnevad hirmu selle ees, et tööperspektiivid nende riigis ei parane ka lähima 12 kuu jooksul.

Tööhõiveprojektiga „Alliance for YOUth“ liitunud ettevõtted on võtnud enesele kohustuse luua olulisi üldiseid ja eraalgatusi, mis annaks noortele mõtterikkaid töökogemusi ning võimalusi uute oskuste omandamiseks. Kokku planeeritakse luua rohkem kui sada tuhat töö- ja väljaõppevõimalust.

Ainuüksi Nestlé on viimase kaheksa kuu jooksul loonud peaaegu 8 000 erinevat töö- ja koolitusvõimalust alla 30 aasta vanustele noortele kogu Euroopas.

Samuti võtavad „Alliance for YOUth“ algatust toetavate ettevõtete spetsialistid osa spetsiaalsetest avalikest üritustest, kus jagavad noortele töötutele praktilisi nõuandeid selle kohta, mida on vaja teha oma koha leidmiseks tööturul, aitavad koostada potentsiaalsetele tööandjatele huvipakkuvaid elulookirjeldusi või õigesti valmistuda eelseisvateks töövestlusteks.

Lisaks sellele võtavad „Alliance for YOUth“ partnerid aktiivselt osa Euroopa Komisjoni loodud Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevusest ning toetavad oluliselt noorte kutseõppe propageerimist ning pakuvad õpipoisikohti ja praktikavõimalusi kogu Euroopas.

Initsiatiiviga liituvad juhtivad äriettevõtted

Programm „Alliance for YOUth“ on üks osa kompanii Nestlé initsiatiivist „Nestlé needs YOUth“. Selle algatusega püütakse ühendada Euroopa ettevõtete jõud võitluseks noorte tööpuudusega. Projekti „Alliance for YOUth“ tutvustati üldsusele Lissabonis käesoleva aasta juunis. Siis liitus projektiga 13 Portugali ja 14 rahvusvahelist ettevõtet.

„Alliance for YOUth“ asutamisdokumentidele kirjutasid Lissabonis alla Nestlé partnerid tehnoloogiahiiglased Google, Facebook, Twitter, nõustamisfirma Ernst & Young, rahvusvaheline toidugrupp Cargill, turu-uuringute ettevõte Nielsen ja teised erinevates ärisektorites laialdaselt tuntud kompaniid.

2013. aasta novembris Ateenas alanud Nestlé tööhõivealgatus „Nestlé needs YOUth“ on laiahaardeline noorte tööpuuduse vastu võitlemise kampaania. Sellega liituvad ettevõtted, kes mõistavad, et noorte tööpuuduse lahendamata probleem võib muutuda valusaks sotsiaalseks kriisiks, millel võivad olla negatiivsed tagajärjed nii riikide majandusele kui ka ettevõtlusele.