Nestlé jagas Idapartnerluse Noortefoorumil oma positiivseid kogemusi

veebr 11, 2015

9.-11. veebruaril toimus Riias teine Idapartnerluse Noortefoorum, kus noorteorganisatsioonide, valitsusasutuste ja Euroopa Komisjoni esindajad püüdsid leida võimalusi tööpuuduse vähendamiseks noorte seas. Selle foorumiga liitus ka maailmakuulus ettevõte Nestlé, kelle esindajad jagasid noorte tööpuuduse probleemi lahendamisel saadud edutoonud kogemusi.

Selle aasta alguses oli Läti riiklikus tööagentuuris arvele võetud 7522 töötut vanuses 15-24 aastat, ehk 9,2 % kõigist töötutest. 63 % neist noortest inimestest ei olnud omandanud mingit elukutset.

„Noorte inimeste õppevõimaluste, tööhõive ja oma koha leidmisega tööturul seotud küsimuste efektiivne lahendamine on väga tähtis. Need küsimused tuleb lahendada kompleksselt, tihedas koostöös kõigi teemast huvitatud institutsioonide, linnavalitsuste, valitsusväliste organisatsioonide ja ekspertidega,“ ütles Läti riikliku tööagentuuri juht Inese Kalvāne.

Riias toimunud foorumil pöörati suurimat tähelepanu Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ning teiste institutsioonide mobiilsuse ja partnerlusega seotud programmidele, samuti sektoritevahelisele koostööle ja noorsoopoliitika arendamisele.

Foorumil osales ka Nestlé, kes on algatanud noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks laiahaardelise programmi „Nestlé Needs YOUth“, millega püütakse ühendada Euroopa ettevõtete jõud võitluseks noorte tööpuudusega. Selle eesmärk on luua töökohti enam kui kahekümnele tuhandele noorele vanuses kuni 30 aastat, samuti nende kutseoskuste ja ametialaste kogemuste parendamine.

„Kuna erasektor on suurim võimalik tööandja, on eraettevõtjate panus noorte tööhõivega seotud küsimuste lahendamisel äärmiselt tähtis. Seda enam, et just ettevõtlus tajub kõige paremini tööturu iseloomu ning võib anda noortele kasulikke nõuandeid,“ rääkis foorumil „Nestlé Needs YOUth“ Euroopa osakonna juht Frédérique Naulette.

Nestlé annab panuse noorte tööpuuduse vähendamisesse mitte ainult noortele tööle võtmisega enda ettevõttes, vaid ka korraldab spetsiaalseid avalikke üritusi, mille ajal jagatakse noortele töötutele praktilisi nõuandeid selle kohta, mida nad peaks töö leidmiseks. Ettevõtte spetsialistid aitavad noortel koostada võimalikele tööandjatele huvipakkuvaid elulookirjeldusi ning õigesti valmistuda töövestlusteks.

Nestlé Needs YOUth“ on suurepärane näide heade ettevõtluspõhiste ühiste väärtuste loomisest. Soovime jagada oma kogemusi kõigile asjaosalistele, et saaksime ühendada oma jõud noorte tööhõive suurendamiseks,“ ütles Naulette.

Möödunud aastal algatas Nestlé Needs YOUth“ programmi „Alliance for YOUth“, millega on juba liitunud rohkem kui 200 ettevõtet kogu Euroopas. Tööhõiveprojekt „Alliance for YOUth“ on esimene üleeuroopaline ettevõtluspõhine liikumine, mille eesmärgiks on aidata noortel inimestel paremini valmistuda professionaalide maailma astumiseks ja samuti parendada meie noorte võimalusi tänapäeva keerulisel tööturul.