Nestlé avaldas pikaajalised kohustused 2020. aastaks, mis toetavad ÜRO Säästva arengu eesmärke


märts 7, 2017


Nestlé avaldas 2020. aastaks võetud ülemaailmseid kohustusi käsitleva dokumendi, milles üks maailma suurimaid toidutootjaid seadis omale edasipüüdlikud pikaajalised eesmärgid. Nende kohustuste võtmisega taotleb ettevõte 2030. aastaks kinnitatud ÜRO Säästva arengu eesmärkide rakendamist.

Ettevõtte Nestlé kolm pikaajalist kohustust:

  • aidata 50 miljonil maailma lapsel tervislikumalt elada;
  • parandada 30 miljonit elatusallikat kogukondades, mis on ettevõtte tegevusega otseselt seotud;
  • saavutada ettevõtte tootmisprotsesside nullmõju keskkonnale.

Nestlé taotleb ka edaspidi oma kohustuste elluviimisel anda abi kolmel enim mõjutatud tasemel: üksikisikutele ja perekondadele, kogukondadele ja planeedile.

Hiljuti teavitas üks maailma suurimaid toidutootjaid oma kohustusest 2020. aastaks vähendada oma toodete keskmist suhkrusisaldust 5% võrra. Sel viisil lisab ettevõte Euroopas müüdavatele toodetele üle 18 000 tonni võrra vähem suhkrut.

Kõigi Nestlé kohustustega võib tutvuda avaldatud dokumendis „Nestlé“ in society: Creating Shared Value and meeting our commitments 2016“, milles on esitatud kõik 42 kohustust, mida ettevõte kavatseb 2020. aastaks ellu viia ning ka juba tehtud edusammud ja tulevased ülesanded.

Nestlé avaldas ka oma aastaaruande „Nestlé's Annual Report for 2016“.