Nestlé 2011. aasta aruanne Ühiste väärtuste loomine (Creating Shared Value) sai GRI hinnangu A+

apr 12, 2012

Nestlé 2011. aasta aruanne Ühiste väärtuste loomine (Creating Shared Value) sai GRI hinnangu A+Nestlé usub, et ettevõtte pikaajalise edukuse tagamiseks tuleb lisaks aktsionäridele luua väärtusi ka tervele ühiskonnale. Nimetame seda ühiste väärtuste loomiseks. Ühiste väärtuste loomise aruandluse abil püüame jagada läbipaistvalt teavet selle kohta, millist pikaajalist positiivset mõju oleme avaldanud ühiskonnale ja kuidas see on lahutamatult seotud pikaajalise eduka äritegevusega.

Avaldasime just aruande Globaalne ühiste väärtuste loomine (Global Creating Shared Value Report), kus on välja toodud areng meie peamistes fookuspunktides, nagu toitumine, vesi ja maaelu arendamine ning nendes valdkondades esilekerkinud väljakutsed. Samuti on kirjeldatud keskkonna säästmist ja nõuete järgimist.

Sel aastal oleme saavutanud GRI taseme A + ja meil on hea meel, et oleme esimene globaalne toiduainete ettevõtte, kes on selleni jõudnud. 

Meie aruandlus ei hõlma vaid CSV sihitud valdkondi (vesi, toitumine ja maaelu arendamine) vaid ka värskelt kaasatud teemasid, nagu inimõigused, mitmekesisus, kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus ja korruptsioon. 

Terve aruande lugemiseks külastage aadressi:

http://www.nestle.com

Sel aastal keskendub kokkuvõtlik aruanne Nestlé veega seotud teemadele. Aruande veega seotud jaotise aluseks on ÜRO globaalse lepingu CEO veemandaat, sest kirjeldame oma tegevust mandaadi peamiste elementide põhjal (avalik kord, kollektiivsed toimingud, otsesed tegevused, tarneahel ja ühiskondlikud ettevõtmised).

Kokkuvõtliku aruande lugemiseks külastage aadressi: http://www.nestle.com/Media_Center/Interactive_CSV_2011/index.html#/1/

Kõik ühiste väärtuste loomise materjalid (k.a fotod, videod ja juhtumiuuringud) on saadaval meie veebisaidil: www.nestle.com/csv

Loodame, et aruanne pakub teile huvi ja annab uusi teadmisi. Ootame teie arvamusi ja tagasisidet.