Esimene rahvusvaheline standard toiduraiskamise vähendamiseks


juuli 20, 2016

 

Nestlél oli maailma esimese toiduraiskamise standardi väljatöötamisel võtmeroll. Standard loodi eesmärgiga aidata ettevõtteid ja valitsusi vähendada nii toidu äraviskamist kui ka raiskamist.

Toiduraiskamine läheb maailma majandusele aastas maksma 940 miljardit dollarit ja põhjustab umbes 8% maailma kasvuhoonegaaside emisioonist.

Raiskamise vähendamiseks on seljad kokku pannud Tarbijakaupade foorum, milles Nestlé on üks võtmeliige, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon ja Maailma Ressursside instituut.

Selle aasta jaanuaris liitus Nestlé uue ühendusega, mille nimeks on Champions 12.3. Ühenduse üheks eesmärgiks on ÜRO säästva arengu eesmärkide hulka kuuluva toiduraiskamise vähendamine.

Nestlé on pühendunud nullsaaste suunal töötama kõikides tegevussuundades ja see on ainult üks meie eesmärke keskkonnasäästlikkuse osas.