„CV Clinics“ – kiire abi neile, kes otsivad oma esimest töökohta

juuni 19, 2014

28. mail toimus Tallinnas „Nestlé Baltics“ esinduses esimene „CV Clinics“ üritus Eestis, millega püüti arendada noorte inimeste tööotsingu kogemusi. „CV Clinics“ on firma Nestlé initsiatiivil kogu Euroopas teostatava „Nestlé needs YOUth“ projekti üks osa. Selle eesmärgiks on abistada noori, esimest tööd otsivaid inimesi oma koha leidmisel tööturul. „CV Clinics“ üritused on juba toimunud ka naaberriikides Lätis ning Leedus.

„Nestlé Baltics“ esindusse kutsuti neli eelnevalt välja valitud Eesti ülikoolides õppivat tudengit, kes alles püüavad leida oma kohta tööturul. Nende noorte inimestega kohtusid „Nestlé Baltics“ Eesti „Nestlé Purina“ osakonnajuht Sander Kukk ning Eesti esinduse juht Ade Soots, kes tutvustasid kokkutulnutele „Nestlé“ kompaniid, tooteid ja filosoofiat, samuti „Nestlé needs YOUth“ initsiatiivi ja selle algatuse peamist eesmärki – vähendada noorte inimeste seas tööpuudust.

„Nestlé“ esindajate sõnul on noorsoo tööpuudus valus probleem mitte ainult Eestis, vaid ka terves Euroopas. Noortel on raske tööd leida mitte ainult kogemuste puudumise, vaid ka elulookirjelduse koostamisel ning tööandjaga silmast silma toimuva vestluse käigus tehtavate vigade tõttu. Seepärast korraldati kohtumise ajal osavõtjatele individuaalsed töövestluse jäljendamised, mille järel arutasid „Nestlé“ esinduse osakonnajuhid koos tudengitega tehtud vigu ja andsid noortele nõu, kuidas vigu vältida ja oma tugevaid külgi esile tuua.

Ürituse ajal külastasid osavõtjad „Nestlé Baltics“ Eesti esinduse erinevaid allüksusi, tutvusid nende tegevuse, vastutuse ja igapäevaste ülesannetega. Üliõpilased kinnitasid, et nad kasutavad kindlasti neid poole päevaga saadud kogemusi oma ametialase karjääri esimeste sammude tegemisel. Lisaks sellele andis Nestlé Baltics ühele üritusest osa võtnud tudengile võimaluse täita praktika selles firmas.

Rohkem teavet „Nestlé needs YOUth“ Euroopa projekti kohta leiate siit: http://www.nestle.com/jobs/graduates-entry-level/europe-youth-employment-initiative